Važnost treninga i razvoja u poslovanju

“Treninzi nisu samo važni za organizaciju, oni su presudni.”

Treningom se zaposlenici razvijaju, uče nove vještine i unaprijeđuju svoje komptencije. Treninzi predstavljaju glavne uloge za unaprijeđenje znanja i vještina te pružaju razvoj pojedincima, ali i organizaciji u cjelini.

Prednosti treninga započinju unaprijeđenjem zadovoljstva zaposlenika jer time im je pokazano da su bitni i da su cijenjeni u organizaciji. Osposobljavanjem zaposlenika povećava se zadovoljstvo, produktivnost i radni učinak koji koristi za zaposlenika i za organizaciju. Samim time, zaposlenici imaju potrebu više proaktivno razmišljati, željni su pridonijeti organizaciji i ostvaruju odlične poslovne rezultate.

Prednosti koje donosi trening su također otklanjanje barijera uzrokovane neznanjem i rješavanje slabosti. Svaki zaposlenik ima neke slabosti u svojim vještinama u radnoj svakodnevici. Trening i program treninga omogućuje jačanje vještina i onih vještina koje su uočene kao slabije razvijene. Razvojni program treninga dovodi zaposlenike na višu razinu te se time smanjuju slabe karike unutar tima ili organizacije koje se često oslanjaju na druge u rješavanju zadataka. Omogućavanjem i pružanjem potrebne edukacije stvara cjelokupno dobro unutar organizacije te se poboljšavaju kompetencije te samim time zaposlenici dostižu svoje ciljeve lakše i brže.

Povećana produktivnost proizlazi iz gotovo svakog treninga, a implementaciju stečenog možete prepoznati odmah. Većom produktivnosti zaposlenici rezultiraju boljim radnim učinkom, zadovoljniji su i proaktivniji što pridonosi poslovnoj profitabilnosti.

Treninzi potiču kreativnost koja uveliko pridonosi radnim zadatacima i poslovanju u cjelini. Zaposlenici svojom kreativnošću mogu povećati inovacije u strategijama i proizvodima, pospješiti i unaprijediti prodaju te bolje pozicionirati organizaciju ili proizvode na tržištu. Kreativnost je nešto što osvježuje i budi genijalce kako u sebi, tako i u drugima. Kreativnošću se potiče motivacija, inovacija i potpuno novi smjer razmišljanja.

Kada su zaposlenici zadovoljni, kada osvjeste nove vještine i znanja, kada razbiju barijere i unaprijede svoje slabosti, kada postanu kreativni i motivirani, tada organizacija zna da ima pravu osobu čime se smanjuje fluktuacija zaposlenika. Svaka tvrtka koja ulaže u svoje zaposlenike dugoročno profitira.

Treninzi i razvijanje ljudi također povećava reputaciju organizacije. Snažna organizacija s uspješnom strategijom osposobljavanja i razvijanja zaposlenika pridnosi boljoj pozicioniranosti na tržištu, gradi se brend te stvara dobru sliku prema klijentima. Klijenti koji vam vjeruju na temelju dobrih proizvoda te na temelju dobrih suradnika koji prepoznaju njihove potrebe postaju partneri vašoj organizaciji.

Neovisno želite li naprijediti postojeće vještine ili izgraditi nove, treninzi su od velike važnosti za poslovnu uspješnost i održavanje poslovne uspješnosti.