Online istraživanja

Postoji velika razlika između uspješnih menadžera i neuspješnih. Postoji razlika i između uspješnih tvrtki i neuspješnih!

Uspješni menadžeri u uspješnim tvrtkama svoje poslovne odluke temelje na pouzdanim rezultatima istraživanja tržišta i interne situacije unutar tvrtke.
Glavni smisao istraživanja tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju, planiranju aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti poslovanja, te analizi mnogobrojnih internih čimbenika koji utječu na uspjeh poslovanja.
PROAGO je vaš partner pri prikupljanju i analizi kvantitativnih i kvalitativnih podataka, te vam omogućava ostvarenje vaših ciljeva!

Korištenjem alata Barometar, baziranog na metodologiji Fact Based Management, PROAGO za vas provodi slijedeća online istraživanja.
Externa online istraživanja:

• istraživanje potreba i stavova kupaca
• tržišna pozicija brenda
• navike kupaca
• snimanje konkurencije
• servis kupaca
• svijest o brendu
• istraživanje tržišta pred lansiranje novog proizvoda
• zadovoljstvo uslugom
• ciljana istraživanja na web stranici
• KPI (Key Performance Indicators) istraživanja i mnoga druga…

Interna online istraživanja:

• istraživanje stavova zaposlenih
• procjena zaposlenika
• korporativna kultura
• timski rad
• suradnja među odjelima
• procjena menadžment tima
• priprema za trening i ocjena treninga
• analiza ambicija radnika
• profesionalna orijentacija
• usmjerenost kupcima
• servis kupcu
• stavovi o viziji i misiji
• motiviranje za zadatke i mnoga druga…

Uspješni menadžeri provode istraživanja i na temelju činjenica donose poslovne odluke.

Jeste li proveli analizu konkurencije i kako ste utvrdili vlastite cijene? Provodite li testiranje proizvoda, ambalaže, oglasa i slogana? Jeste li ste sigurni da se Vašim klijentima i kupcima sviđa isto ono što i Vama?


Istraživanja tržišta pomažu Vam pri donošenju ključnih odluka u Vašem poslovanju.

Koristi istraživanja:

• brza realizacija
• korištenje vaših ciljanih baza ili naše iscrpne baze
• mogućnost provođenja jednostavnih i kompleksnih istraživanja
• pristup rezultatima u realnom vremenu i mogućnost brze reakcije i prilagodbe zahtjevima potrošača
• upravljanje i donošenje odluka na osnovu točnih informacija (činjenica)
• generiranje rezultata u formatima pogodnim za prezentacije (pdf) u obliku željenog grafičkog prikaza
• mogućnost rezultata u excel-u, word-u
• ostvarivanje komunikacije s klijentom u cilju poboljšavanja proizvoda i izgrađivanje lojalnosti
• ostvarivanje komunikacije sa zaposlenima u cilju poticanja timskog rada i poboljšavanja učinkovitosti organizacije
• povratna informacija o mišljenju i zadovoljstvu potrošača, o imidžu brenda ili kompanije, o učinku promotivnih aktivnosti, o trendovima, o konkurenciji
• upoznavanje javnosti / kupaca / zaposlenika s novostima u ponudi / poslovanju tvrtke
• identifikacija segmenata poslovanja u kojima je nužno uvesti promjene
• potpuna diskrecija
• prijedlog dizajna istraživanja prema potrebama i u dogovoru s naručiteljem
• mogućnost zajedničke interpretacije rezultata
• zajednička izrada akcijskog plana na bazi rezultata istraživanja
• svaki projekt je specifičan i prilagođen problemu i potrebama klijenta

Proago trenutno provodi istraživanja:

Angažiranost zaposlenika nakon pandemije COVID 19

Zadovoljstvo kupaca/klijenata nakon pandemije COVID 19

Izvor slike: Photo by Lukas from Pexels