Osnovne prodajne vještine

„Ja osobno ne vjerujem u slučajnosti. Uspješni ljudi su oni koji sami stvaraju svoje šanse“

George Bernard Shaw

Prodajne vještine definiramo kao efikasan utjecaj na kupca. U današnje zahtjevno vrijeme konkurentske borbe, izuzetno je važno prodaji pristupiti struktuirano. Radna metodologija i tehnike komunikacije čine kombinaciju koja donosi uspeh.

Prodajne vještine ključne su sposobnosti koje prodajnim stručnjacima omogućuju uspješnu komunikaciju s kupcima i zaključivanje prodaje. Prodajni stručnjaci s visoko razvijenim prodajnim vještinama ostvaruju bolje prodajne rezultate te premašuju planirane ciljeve.

“Kvalitetnim prodajnim vještinama se izgrađuje carstvo”

U današnje vrijeme kada je tržište prezasičeno, konstantno se surećemo s konkurencijom koji nude jednake proizvode i usluge, a ono po čemu se vaš prodajni tim mora razlikovati je način i strategije kojima prodajete i način na koji dopirete do kupca i stvarate odnos s njima. Prodaja podrazumijeva prepoznavanje i razumijevanje potreba kupaca, a zatim prezentiranje kako im možete pomoći u rješavanju tih potreba na jasan, sažet i uvjerljiv način, a pritom koristeći:

 • empatiju
 • emocionalnu inteligenciju
 • sposobnost pozornog slušanja
 • efikasnu komunikaciju
 • samouvjerenost
 • fleksibilanost
 • sposobnost održavanja ugodne atmosfere
 • optimističnost
 • sposobnost primjenjivanja određene strategije ovisno o prodajnom razgovoru
 • integritet
 • pregovaračke vještine
 • sposobnost usmjeravanja razgovora prema svom zadanom cilju
 • znati kada treba završiti prodajni razgovor
 • znati na koji način zaključiti prodaju

Kome je trening namijenjen?

 • Mendžerima i voditeljima prodaje te svim prodajnim stručnjacima i ljudima koji rade u B2B i B2C okruženju te koji žele unaprijediti svoje prodajne vještine, graditi dobre poslovne i partnerske odnose u svrhu unaprijeđenja profitabilnosti organizacije i osobnog razvoja.
 • Individualno – svima vama koji želite steći učinkovite prodajne vještine, graditi odnose s kupcima i unaprijediti profitabilnost svoje organizacije i osobnog razvoja.

Ciljevi treninga

 • Razvoj i unaprijeđenje prodajnih znanja i vještina u svim fazama prodajnog rada
 • Upoznavanje strukture prodajnog rada
 • Upoznavanje različitih pristupa kupcima u različitim prodajnim situacijama
 • Upoznavanje osnovnih komunikacijskih tehnika za lakšu suradnju s kupcima
 • Podizanje razine kompetencija djelatnika zbog lakšeg ostvarenja prodajnih ciljeva
 • Razmijena iskustva i stjecanje novih saznanja
 • Unaprijeđenje vještina kojima se mogu oplemeniti kupovne potrebe kupaca
 • Podizanje kompetencija prodajnih stručnjaka
 • Utvrđivanje vrijednosti svojih proizvoda/usluga
 • Definiranje kako prilagoditi prodajni pristup različitim tipovima kupaca
 • Izgradnja odnosa s kupcima
 • Samouvjerenost i otvorenost
 • Zaključivanje prodaje

Pregled treninga osnovnih prodajnih vještina

 • Uvod i ciljevi programa
 • Uloga i zadaci ljudi u prodaji
 • Kako ostvarujemo prodajni rezultat
 • Osnovne pretpostavke uspješne komunikacije
 • Komunikacijski proces u službi prodaje
 • Govor tijela u prodaji
 • Tehnika pitanja za uspješno vođenje prodajnih razgovora
 • Slušanjem do vrijednih informacija
 • Struktura i faze prodajnog razgovora
 • Prvi dojam i uspostavljanje kontakta
 • Otkrivanje očekivanja i utvrđivanje potreba kupaca
 • Predstavljanje rješenja i argumentacija
 • Odluka i zaključak prodajnog razgovora
 • Akcijski plan

Proago trening prodajnih vještina gradi održivu konkurentsku prednost te omogućava prodajnim stručnjacima da se stečenim znanjima i vještinama izdvoje u moru konkurencije. Proago treninzi koncipirani su na dinamičan, praktičan, jednostavan i zabavan način koji omogućava polaznicima profesionalni i osobni razvoj, te usvajanje tehnika i strategija za prodajnu izvrsnost kojima će graditi čvrste partnerske odnose s kupcima i s lakoćom ostvarivati svoje rezultate.