Assessment & Development Centar (AC/DC)

“Povećava učinkovitost, uključenost, angažiranost i izvedbu”

Kako bi se u današnjoj tržišnoj ekonomiji osigurala dugoročna konkurentnost više nije dovoljno imati ili stalno uvoditi nove proizvode ili usluge. Od sve većeg značaja su kompetencije zaposlenika koji su u kontaktu s kupcima / partnerima i koji u tim kontaktima trebaju kompetencije za stvaranje dodatne vrijednosti na postojeće proizvode ili usluge.

Assessment centar je vrednovanje ponašanja zaposlenika na određenim poslovima koje se zasniva na sustavnom praćenju rada u raznim situacijama i u različitim odnosima koji su vezani uz specifičan posao kojim se zaposlenik bavi. AC/DC je najčešće dvodnevna ili trodnevna radionica u kojoj se kroz usmjerene intervjue, prezentacije, psihologijska testiranja, individualne i grupne zadatke koji simuliraju situacije iz svakodnevnog poslovnog konteksta, promatraju i procjenjuju određene menadžerske, prodajne ili neke druge vještine od strane iskusnih i uvježbanih procjenjivača. Assessment centar je vrlo popularna tehnika za procjenu individualnih potencijala i najčešće se primjenjuje za menadžerske, ali i mnoge druge pozicije koje zahtijevaju rješavanje složenih problema ili rad pod stresnim uvjetima.

Najčešće analizirane kompetencije su: odnosi s ljudima, otpornost na stres, planiranje i organiziranje, motivacija, prilagodljivost i fleksibilnost, rješavanje problema, vođenje, komunikacija, donošenje odluka i inicijativa, a kod prodajnih pozicija i mnoge prodajne kompetencije kao što su vladanje prigovorima, tehnika pitanja, aktivno slušanje i mnoge druge.

„Zaposlenici s visokim potencijalom donose 91% veću vrijednost organizaciji“

Osnovni koraci u procesu rada AC-a:

 1. Identifikacija razvojnih područja
 2. Izrada matrice kompetencija
 3. Procjena razine znanja i vještina

Development center (DC) provodi se u svrhe razvoja zaposlenika. Razvojni centar vrlo je pouzdana metoda za definiranje kompetencija zaposlenika te pruža uvid u snage i područja za razvoj čime se definiraju budući razvojni planovi.


Kome je Assessment centar namijenjen?

 • Upravi, višem i srednjem menadžmentu, HR menadžerima i voditeljima timova koji žele izvršiti procjenu kompetencija i procjenu područja za razvoj zaposlenika i kolega.

Ciljevi Assessment centra

 • Izrada razvojih puteva s određivanjem specifičnih edukacija za svakog zaposlenika posebno
 • Određivanje razine kompetencija vezano uz popunjavanje matrica kompetencija
 • Procjena menadžera – koji menadžer je najbolji izbor za promaknuće na određenu poziciju
 • Motiviranje sudionika na ciljan razvoj traženih sposobnosti i vještina
 • Dobivanje uvida u trenutnu motiviranost, sposobnosti, vještine, uvjerenja i vrijednosti zaposlenika
 • Postizanje dubljeg razumijevanja i objašnjenja traženog profila za posao
 • Motiviranje sudionika na ciljan razvoj traženih sposobnosti i vještina
 • Procjena razvojnih potencijala zaposlenika
 • Analiziranje sistema rada i načina rada sa klijentima (kupcima)
 • Saznavanje mogućnosti djelatnika u budućnosti
 • Razvijanje matrice kompetencija određenog radnog mjesta te na temelju nje vršiti buduće izbore djelatnika i ciljano ih razvijati u skladu sa specifičnim potrebama radnog mjesta

Assessment centar provodi se u svrhu selekcije, s fokusom na ono što kandidati mogu sada učiniti i eventualnom preporukom za zapošljavanje, dok je svrha Development centra razvoj kandidata, pri čemu je posebna pažnja usmjerena na njihove potencijale i područja za razvoj.