Komunikacijske vještine

„Komunikacija je ključ svakog osobnog i poslovnog uspjeha!“

Paul J. Meyer

Komunikacijske vještine nam u poslovnom svijetu omogućavaju svladavanje svakodnevnih izazova, izbjegavanje konfliktnih situacija, stvaranje odličnih odnosa s klijentima kao i skladnih odnosa sa zaposlenicima čime se povećava učinkovitost tima, motiviranost, kreativnost i profitabilnost cjelokupne organizacije.

“Mijenjajući sebe, mijenjamo i druge”


Mijenjajući sebe mijenjamo i druge

Svaka promjena počinje od nas samih. Ako u svakodnevnoj komunikaciji usvojimo nova komunikacijska znanja i vještine, to će primijetiti i naša okolina – kolege, voditelji, obitelj, prijatelji kao uostalom i svi ostali ljudi sa kojima smo u kontaktu. Time ćemo i njih motivirati da preispitaju svoj način komunikacije sa nama i da unesu pozitivne promjene.


Kome je trening namijenjen?

 • Višem i srednjem menadžmentu, menadžerima, stručnjacima, voditeljima timova ili projekata, prodajnim predstavnicima, svim djelatnicima koji su u kontaktu sa strankama ili kupcima,kao i svim poslovnim ljudima čiji se posao odvija u dinamičnom okruženju te koji imaju razumijevanje kako komunikacijska znanja i vještine mogu utjecati na povećanje uspješnosti u njihovoj organizaciji i u jednostavnijem ostvarivanju zadanih ciljeva.
 • Individualno – svima vama koji želite poboljšati svoje komunikacijske vještine bilo u privatnom ili poslovnom životu.

Ciljevi treninga

 • Razviti učinkovite tehnike komuniciranja
 • Osvjestiti sposobnost zapažanja kao preduvjeta uspješne komunikacije
 • Prepoznati komunikacijske stilove kod drugih ljudi i prilagođavati vlastitu komunikaciju
 • Podići razinu učinkovitosti
 • Svladati prepreke u komunikaciji i izbjeći konfliktne situacije
 • Aktivno slušati i znati zašto je to važno
 • Znati voditi razgovor postavljajući otvorena pitanja
 • Osvjestiti važnost neverbalne komunikacije i naučiti tumačiti znakove neverbalne komunikacije
 • Osvjestiti važnost pozitivnog izražavanja i razmišljanja
 •  Davati povratnu informaciju podjednako kolegama i nadređenima bilo da se radi o pohvali ili kritici
 • Unaprijediti asertivno izražavanje  

Pregled treninga komunikacijskih vještina

 • Uvod u komunikaciju
 • Komunikacijski proces i njegove komponente
 • Smetnje u komunikaciji
 • Osnovne pretpostavke uspješne komunikacije
 • Neverbalna komunikacija
 • Pozitivnim mišljenjem do kvalitetnije komunikacije
 • Aktivno slušanje
 • Tehnika pitanja kao alat za učinkovitu komunikaciju
 • Asertivnost
 • Usklađivanje – rapport i tehnike
 • Racionalni i emocionalni faktori – kako utjecati na pozitivan ishod komunikacije
 • Tipovi sugovornika/kako ih prepoznati
 • Naš komunikacijski model i kako se prilagoditi potrebama sugovornika
 • Što su prigovori sugovornika?
 • Vrste prigovora
 • Kako upravljati prigovorima
 • Davanje povratne informacije
 • Akcijski plan

Svrsishodna komunikacija, jasno komunicirana strategija poslovanja te jasno postavljeni ciljevi, povratna informacija o radu i odnosu, kako i uzajamno pokazivanje poštovanja predstavljaju najbolje prakse koje proizlaze iz dobre komunikacije. Dobra komunikacija pomaže u lakšem ostvarivanju poslovne izvrsnosti svakog pojedinog zaposlenika, menadžera pa i timova što rezultira boljim poslovnim učinkom.

Bez dobre komunikacije nedostaje i motivirano radno okruženje te se povećava vjerojatnost za izbijanje sukoba među zaposlenicima što će posljedično biti vidljivo i klijentima, a to će se u negativnom smislu reflektirati i na konačni poslovni rezultat.

Zbog svega navedenog izuzetno je važno posvetiti vrijeme i trud u uspostavljanje efikasne i dobre komunikacije unutar svakog poduzeća.