Vještine osobnog razvoja

“Razvijajući sebe, razvijamo i druge”

Martina Sommer Akmačić

Vještine osobnog razvoja odnosno interpersonalne vještine podrazumijevaju skup vještina i kompetencija koje svakom pojedincu omogućavaju uspješan i pozitivan rad s drugima, uspješno upravljanje sukobima, rad u timovima i njihovu procjenu, prihvaćanje odgovornosti te uspješno međudjelovanje s drugima bez obzira na disproporcije u mišljenjima ili stavovima. Vještine osobnog razvoja predstavljaju sposobnost oblikovanja ponašanja drugih te su često nazivane i socijalnim vještinama temeljenim na emocionalnoj inteligenciji.

U menadžmentu se jedna od najvažnijih sposobnosti i vještina mogu definirati interpesonalnim vještinama kao sposobnost za uspješnu komunikaciju, vođenje i motiviranje suradnika, sposobnost timskoga rada, rješavanje konflikata te stvaranje pozitivnog i ugodnog radnog ozračja.

“Uspjeh je put rasta”

John C. Maxwell


Pregled svih treninga razvoja osobnih vještina:


Karakteristike naših treninga:

Svi naši treninzi temeljeni su na dugogodišnjem iskustvu i visokoj razini edukacija naših stručnjaka. Treninzi su koncipirani na način da su vrlo interaktivni, zanimljivi te kroz praktični rad usavršavamo Vaša znanja i stečene vještine.

U treninzima iniciramo uključenost, diskusije i otvorene razgovore, razmjenjujemo različita iskustva i znanja, omogućavamo vam alate i metodologije za implementaciju naučenog te vam dajemo feedback nakon svakog treninga kako bi se uvidjela stručnost Vaših usavršenih vještina.


Treninzi se provode:

  • Grupno ili individualno
  • In-house
  • Online