Poslovno savjetovanje

„Partner smo koji vodi putem uspjeha i omogućava vam vodeću poziciju na tržištu“

Saša Karlovčan

Business Consulting

U današnje vrijeme brzih promjena i sve zahtjevnijih potrošača, menadžerima se postavljaju kontinuirani zahtjevi za promjenama i unaprijeđenjima poslovanja kako bi njihove tvrtke opstale u sve zahtjevnijem konkurentskom okruženju. Iz godine u godinu ambiciozni planovi povećavaju potrebu za poznavanjem uspješnih radnih sistema i metodologija.

Poslovno savjetovanje je sveobuhvatna usluga pri kojoj se analiziraju svi vanjski i unutarnji čimbenici organizacije. Poslovno savjetovanje pruža menadžmentu vrijedne informacije i smjernice kako poboljšati učinak i efikasnost poslovanja.

Nudimo usluge poslovnog savjetovanja s ciljem unaprijeđenja operativnog poslovanja kao i potporu u procesima reinženjeringa poslovnih procesa (BPR- Business Process Reengineering), redefiniranja strategija i restrukturiranja poslovanja koristeći pri tome PROAGO metodologiju. Specifičnost usluge poslovnog savjetovanja vezana je za potrebe organizacije.

Također, vodimo organizacije u online prilagodbi promjenama i pretvaramo njihove vizije u konkretne poslovne rezultate i poslovni uspjeh. Proago model osnažuje digitalne kompetencije ukoliko se radi o online poslovanju i pronalazi specifične poslovne modele temeljene na vrijednosti, resursima i kompetencijama organizacije.

„Sve se temelji na jednostavnom pravilu: Kvaliteta je najbolji poslovni plan“

Steve Jobs

PROAGO u svojem radu kombinira i umrežava tri osnovna resursa vaše tvrtke:

 • Ponuda
 • Kupci
 • Radna metodologija

Značajke Proago pristupa

 • Promjena razmišljanja
 • Orijentacija prema procesima
 • Temeljna promjena pristupa u rješavanju problema
 • Izvođenje posla na učinkovitiji način
 • Drastične promjene
 • Ponovni početak
 • Reinventivnost te dinamičan i kreativan pristup poslu
 • Korijenito redefiniranje, reorganizacija i redizajn poslovnih procesa
 • Orijentacija na temeljne poslovne procese (core business)

Aktivnosti poslovnog savjetovanja

 • Izrada poslovnih modela
 • Analiza postojećih i izrada novih prodajnih procesa
 • Definiranje vizija, misija i strategija
 • Izrade ili dorade organigrama
 • Kreiranje kataloga radnih mjesta
 • Izrada matrica kompetencija
 • Kreiranje stimulacijskih modela
 • Izrada investicijskih studija
 • Unaprijeđenje operativnog poslovanja
 • Reinženjering poslovnih procesa
 • Redefiniranje strategija
 • Rekonstruiranje poslovanja
 • Pomoć pri potencijalnim ulaganjima
 • Kreiranje dugoročne strategije razvoja
 • Povezivanje potencijalnih investitora s vlasnicima poslovnog subjekta
 • Pomoć pri uspostavljanju dugoročnih partnerskih odnosa

Kako se u suvremenom poslovnom upravljanju sve veća važnost posvećuje poslovnom planiranju i odnosima s klijentima, svoje djelovanje smo usmjerili na te segmente poslovanja kao i na njihovu interakciju s ostalim poslovnim funkcijama unutar tvrtke. Na zahtjev klijenta smo u mogućnosti ponuditi i kompletnu uslugu i za ostale poslovne funkcije.

Poslovno savjetovanje je djelatnost u kojoj je iznimno važno povjerenje između poduzetnika i poslovnog savjetnika (konzultanta), a u izgradnji povjerenja veliku ulogu imaju reference konzultanta i konkretni rezultati postignuti na pojedinim projektima.

PROAGO nudi visoku profesionalnost, znanje i dugogodišnje iskustvo svih konzultanata, a sve to uz najviše poslovne standarde. Naša poslovna rješenja bazirana su na dugogodišnjem iskustvu u razvoju prodajnih organizacija. Cilj procesa je podizanje efikasnosti sistema i zauzimanje vodeće pozicije na konkurentskim tržištima.