Upravljanje vremenom

„Vrijeme je jedini resurs koji je neprocijenjiv i nepovratan“

Advanced Time Management

Efektivno i efikasno upravljanje vremenom presudna je vještina u današnjem svijetu koji živi i razvija se nevjerojatnom brzinom. Vrijeme je ključni organizacijski resurs današnjice. Naš trening naprednog upravljanja vremenom jedinstven je u Hrvatskoj po tome što se kompletan sadržaj temelji na činjenicama i dokazimaznastvenom pristupu temeljenom na mjerenju i faktorskoj analizi. Tehnike se baziraju na razlikama u percepciji, sadržavaju odgovore na problem podudaranja vremenom povezanih karaketristika osobnosti i zahtjeva pojedinog radnog mjesta (job-person fit) i multitaskinga. Kompatibilnost posla i tzv. Vremenske osobnosti pridonose većoj unutarnjoj motivaciji, smanjenom stresu, mentalnom i fizičkom zdravlju te konačni rezultat ima bolje poslovne rezultate i učinkovitost zaposlenika.

„Čovjek koji može upravljati svojim vremenom može upravljati gotovo svime.“

Bernard Borush

Treninzi omogućavaju osobnu samoprocjenu polaznika u odnosu na to kako oni koriste vrijeme u radnom okruženju, ali i privatno te koriste pri selekciji i sistematizaciji zaposlenika u skladu s njihovim doživljajem i vrednovanjem vremena. Implementacija tehnika Advanced Time Managementa omogućava jednostavno optimalno alociranje osobnih i organizacijskih resursa kroz vrijeme, ispravno određivanje prioriteta i planiranje te ublažava konflikte uzrokovane različitim stavovima i očekivanjima u realnom vremenu. Uz kvalitetne tehnike, dokazano je da organizacije bilježe bolje poslovne rezultate i veće zadovoljstvo zaposlenika.


Kome je trening namijenjen?

 • Višem i srednjem manadžmentu, HR menadžerima, voditeljima projekata i sektora, key account menadžerima kao i svim odgovornim osobama za produktivnost i finacijski uspjeh pojedinih projekata i dijelova tvrtke u svrhu unaprijeđenja poslovne izvrsnosti i zaposlenih u cjelini.
 • Individualno – svima vama koji želite steći i unaprijediti vještine upravljanja vremenom u svrhu osobnog ili profesionalnog razvoja.

Ciljevi treninga

Vještine upravljanja vremenom razvijaju se u tri ključna područja: svijest, aranžman i prilagodba. Trening je koncipiran tako da nudi taktike zasnovane na dokazima za poboljšanje u sva tri područja.

 • Svjesnost – samoprocjena i proaktivno razmišljanje o svom vremenu kao ograničenom resursu
 • Aranžman – organizacija prioriteta, planova, ciljeva, rasporeda i zadataka za učinkovito upravljanje i korištenje vremena
 • Prilagodba – praćenje upotrebe vremena tijekom izvođenja aktivnosti, uključujući prilagodbu prekidima ili promjenu prioriteta.

Pregled treninga Advanced Time Management

 • Uvod – kratka povijest vremena
 • Tko je kompetentan govoriti o vremenu
 • Vrijeme i management
 • Vrijeme i osobnost
 • M-time i P-time
 • Dvije klase radnih mjesta
 • Job-person fit
 • Tvrtke koje zarađuju najviše – ambidekstrijska organizacija
 • Moje ili tvoje vrijeme – sinkronizacija
 • Točnost – kulturne razlike
 • Marshmallow pokus i budući uspjeh na poslu
 • Upravljanje vremenom kod ljudi, golubova i štakora
 • Čeoni režanj – dio mozga odgovoran za dobar Time managemet
 • Kada misliti brzo – intuicija
 • Zašto redovito loše planiramo
 • Odnos prema rokovima – naguravači (cramers) i kampanjci
 • Vremenski ratovi – primjer odjela marketing i prodaje
 • Odgođena gratifikacija – investiranje ili kupovina
 • ADHD, ADD i depresija – utjecaj na upravljnaje vremenom
 • Tip A i tip B – loš time managemet i rizici za zdravlje
 • Usporedba bogatih i siromašnih nacija – brzina hoda vs. BDP
 • Prednosti i mane prvog poteza na tržištu
 • U žurbi – nemilosrdni Samarijanac
 • Efikasnost upravljanja vremenom u različitim profesijama
 • Vremenska inteligencija – testovi za samoprocjenu