Politika privatnosti

Proago d.o.o., Zagreb, 4. Maksimirsko naselje 32, OIB: 02999963891 (u daljnjem tekstu: Proago) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost Vaših podataka. U Politici privatnosti, riječi „mi“, „nas“ i „naše“ odnose se na Proago (u daljnjem tekstu: Proago).

U ovoj Politici privatnosti, „osobni podaci“ odnose se na bilo koje informacije o Vama koje nam pružate, kao, na primjer, kad se prijavite za trening, coaching, istraživanje ili nam ustupite svoje osobne podatke preko naše internetske stranice, uključujući (ali ne isključivo) svoje ime, prezime, kontakt podatke, adresu, datum rođenja, zanimanje, naziv poduzeća u kojem radite i tako dalje.

Politiku privatnosti redovito ažuriramo tako da Vas molimo da povremeno provjerite njihov sadržaj na ovim internetskim stranicama.


Privola korisnika i odustanak

Proago prikuplja osobne podatke korisnika koje korisnici dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovanje vlastite volje izrazio svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi Proago. Korisnik u svakom trenutku može povući svoju privolu pisanom obavijesti na kontakte voditelja obrade podataka (mail info@proago.hr).


Voditelj obrade podataka

Proago je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.
 

Koju vrstu podataka prikupljamo i zašto?


Proago prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od Proago internetskih stranica i komuniciraju putem Proago.hr internetske adrese. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje unesu na drugi način dok koriste usluge Proaga (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.), korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici), osobni podaci koje generira Proago.hr ili treće osobe (primjerice šifre), korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).


Svrha obrade podataka

Obrade osobnih podataka koje provodimo vezane su uz pružanje usluga i informacija o našim uslugama.

Osobne podatke u obradama koristimo kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze – pružili i sačuvali usluge poput certificiranja, obučavanja i edukacije, izvršili i poboljšali tečajeve i edukacijske programe, poboljšali sigurnost, otkrili, spriječili ili, na neki drugi način, detektirali prijevaru, nezakonita djela ili tehničke probleme te ispunili svoje zakonske obveze. Isto tako osobne podatke koristimo u komunikaciji s vama i to kako bismo odgovorili na upite u vezi usluga i dostavili korisne podatke ili tražene informacije.

Kako bi ste stekli bolji uvid u načine korištenja osobnih podataka donosimo neke od konkretnih primjera:

 • Omogućavanje pristupa određenim sadržajima treninzima ili uslugama za koje ste se prijavili
 • Praćenje pojedinačnog i skupnog pohađanja, napredovanja i kompletiranja on-line, off-line ili kombiniranih tečajeva i edukacijskih programa te analiziranje napredovanja polaznika i njihovog načina učenja
 • Praćenje i uočavanje moguće zloupotrebe naših stranica
 • Poboljšanje i pojednostavljivanje korištenja sadržaja i usluga
 • Pružanje informacija o treninzima ili uslugama za koje ste se prijavili
 • Odgovaranje na Vaše upite i pružanje korisničke podrške
 • Upoznavanje s Vašim potrebama kako bismo Vam ponudili željene seminare i usluge te prikazali sadržaj koji Vas zanima
 • Slanje nadopune o najnovijim on-line, off-line i kombiniranim treninzima te drugim uslugama i događajima, kao i informacije vezane uz tržišnu komunikaciju te rad naših internetskih stranica i njihovom vremenu ažuriranja.
 • Istraživanje i analizu mogućnosti poboljšanja naših usluga, pojedinačno (npr. predavači u radu s našim klijentima) ili skupno kao i upoznavanje s Vašim iskustvom kao korisnika što se tiče pristupa, jednostavnosti korištenja i učinka naših internetskih stranica
 • Sudjelovanje u istraživanjima i analizi za korisnike trećih strana, u cilju prikupljanja informacija o određenim navikama ponašanja specifične ciljane skupine korisnika

Temelji prikupljanja/obrade podataka?

Osobne podatke prikupljamo temeljem zakonskih obaveza u svrhu sklapanja ugovora o uslugama za treninge, edukacije i radionice, praćenje prisutnosti na treninzima za potvrde o prisustvovanju i izdavanje Proago certifikata. Isto tako, koristimo ih za ispunjavanje ugovornih obaveza pri treninzima i edukacijama, projektima i drugim ugovorenim uslugama. Temeljem vaših privola prikupljamo osobne podatke koje koristimo u svrhu informiranja o našim treninzima i uslugama na više različitih načina kao što je slanje mailova i newslettera, odgovaranja na vaša pitanja te informiranja o treninzima, edukacijama, radionicama, projektima i istraživanjima za koje ste iskazali interes.

Tko ima pristup podacima?

Podacima pristupaju ovlašteni zaposlenici Proaga te naši ugovoreni izvršitelji obrade. Napominjemo da su svi naši zaposlenici i vanjski izvršitelji educirani o zahtjevima Uredbe i postupanju u skladu s Uredbom, obvezani povjerljivošću te da svi izvršitelji primjenjuju adekvatne tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka. Vanjski izvršitelji imaju pristup samo ograničenom skupu vaših osobnih podataka i samo kad je to nužno da bi Vam omogućili određenu uslugu, a mi s njima imamo sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka koji ih obvezuje da štite Vaše osobne podatke i ne obrađuju ih u vlastite svrhe.

U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. Proago ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na Proago.hr; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.
Proago može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, Proago može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

Svi djelatnici Proago-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa sa Proagom.

Internetske stranice drugih tvrtki/organizacija

Na našim stranicama povremeno ćete naići na internetske poveznice na stranice drugih tvrtki/organizacija koje nisu u kontroli Proaga. Proago ni u kojem slučaju nije odgovoran za sadržaj, produkte, usluge i postupke drugih. Poveznice ne predstavljaju sponzorstvo niti povezivanje s tim tvrtkama/organizacijama.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Proago će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. 
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Dodatno napominjemo da u slučaju kontaktiranja s našim zaposlenicima, možemo, ako je to nužno, prikupiti dodatne osobne podatke. Ti dodatni podaci bit će izbrisani čim se Vas slučaj razriješi.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.


Prava ispitanika

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima


Koja su prava ispitanika?

Ispitanicima osiguravamo sva prava koja im garantira Uredba kao što su:

Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na vas, možemo od vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavu pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo.

Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka možete tražiti primjerice ako smatrate da vaši osobni podaci više nisu nužni za svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, smatrate da se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili ulažete prigovor na obradu. Povučete li privolu, mi ćemo vaše osobne podatke prikupljene temeljem privole odmah obrisati.

Međutim, molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka

Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ako zatražite, vaše ćemo osobne podatke na siguran način prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora vaše ćemo osobne podatke prestati obrađivati u navedenu svrhu.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati pisanim putem na adresu: Proago d.o.o., 4. Maksimirsko naselje 32, Zagreb 10000 ili elektroničkom poštom na e-mail adresu info@proago.hr

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

Promjene politike privatnosti

Svaka promjena Politike privatnosti bit će naznačena svim korisnicima pri posjeti našim internet stranicama te na vrhu ove stranice. Savjetujemo da povremeno posjetom ovoj stranici provjerite jesmo li i koje izmjene uvrstili u Politiku privatnosti.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja vezana uz Politiku privatnosti budite slobodni javiti nam se:

Pismenim putem na adresu Proago d.o.o., 4. Maksimirsko naselje 32, Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@proago.hr