Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Naziv projekta: Testiranje inovativnog alata za provedbu longitudinalnog istraživanja

Korisnik: Proago d.o.o.

Kratki opis projekta: Projekt Proago – Testiranje inovativnog alata za provedbu longitudinalnih istraživanja provodi se u suradnji Proago d.o.o. i Visokog učilišta Algebra kao znanstveno-istraživačke organizacije s ciljem testiranja alata putem anketnog istraživanja o snalaženju hrvatskih tvrtki u kriznim situacijama poput potresa i COVID-19 pandemije. Navedeno će omogućiti tehničku doradu alata, doradu istraživanja te komercijalizaciju odnosno plasiranje proizvoda na tržište što će dovesti do daljnjeg rasta i razvoja poduzeća.

Ciljevi: Ovaj projekt uključuje provedbu testiranja funkcionalnosti samog sustava anketiranja i pripremljenog upitnika na dvije razine:

1) testiranje funkcionalnosti sustava od strane stručnjaka Visokog učilišta Algebra sa smjernicama za poboljšanja, prvenstveno u vidu sigurnosti i privatnosti podataka

2) testiranje pripremljenog istraživanja na temu kako se tvrtke u Hrvatskoj snalaze u izvanrednim/kriznim situacijama (poput COVID-19 ili potres), odnosno kako brzo su njihovi manageri u stanju reagirati na krizne promjene u komunikaciji s tržištem

Očekivani rezultati: Testiranjem inovativnog alata za provedbu longitudinalnih istraživanja omogućiti tehničku doradu alata, doradu istraživanja te plasiranje proizvoda na tržište što će dovesti do daljnjeg rasta i razvoja poduzeća

Ukupna vrijednost projekta: 128.250,00 kn

Iznos koji sufinancira EU: 71.820,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 19. 3. 2021.-19.4.2021.

Kontakt osoba: Hana Jašaragić, hana.jasaragic@proago.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost tvrtke Proago d.o.o.