Učinkovito vođenje sastanaka

„Vrijeme je najvrijednija stvar koju čovjek može potrošiti.“

Laertius Diogenes

Kako učinkovito voditi sastanke i angažirati sudionike?

Sastanci mogu biti učinkoviti i produktivni alati, ali samo ako se pravilno vode. Pravilno vođenje sastanka može pomoći tvrtki ili organizaciji da postignu puno više u kraćem vremenskom razdoblju. Sastanci su ključni elementi svakog poslovnog sustava. Unaprijeđenje vještina za vođenje sastanaka zahtijeva određene vještine, znanja i kompetencije. Učinkovito vođenje sastanaka temelji se na dobroj pripremi, interakciji sudionika, poticanju aktivnog sudjelovanja i pozitivne prisutnosti te usmjeravanju razgovora ka željenom cilju.

„Ponekad nije bitno samo sudjelovati, bitno je aktivno sudjelovati“

Za provedbu učinkovitih i efikasnih sastanaka potrebno je utvrditi svrhu i željene ishode sastanaka, pomno planirati i odabrati sudionike, te im priopćiti svrhu i željene ishode pravovremeno. Tijekom sastanka treba biti omogućena interakcija sudionika i poticanje aktivnog sudjelovanja, a  komunikaciju je potrebno usmjeravati ka željenom cilju unutar planiranog vremena.


Kome je trening namijenjen?

 • Višem i srednjem manadžmentu, HR menadžerima, voditeljima projekata i sektora, key account menadžerima kao i svim osobama koji investiraju svoje svakodnevno vrijeme u sastanke te žele steći znanje i vještine za učinkovito vođenje sastanaka s konkretnim rezultatima.
 • Individualno – svima vama koji želite steći vještine vođenja sastanaka u svrhu osobnog ili profesionalnog razvoja.

Ciljevi treninga

 • Stjecanje vještina vođenja učinkovitih sastanaka
 • Utvrđivanje svrhe i cilja sastanka
 • Savladavanje koraka uspješnog vođenja sastanaka u praksi
 • Osvještavanje koristi od kvalitetne pripreme sastanaka
 • Interaktivna komunikacija sudionika
 • Jačanje tima i doprinos na važnosti
 • Utvrđivanje odgovornosti voditelja i sudionika sastanaka
 • Utvrđivanje preduvjeta za učinkoviti sastanak
 • Pravilno upravljanje vremenom tijekom sastanaka
 • Brzo postizanje željenih ciljeva

Pregled treninga učinkovitog vođenja sastanka

 • Uvod i ciljevi programa
 • Utvrđivanje svrha i ciljeva sastanaka
 • Film – Sastanci + Analiza filma
 • Faze sastanaka
 • Komunikacija na sastanku
 • Prezentacijske vještine bitne za vođenje sastanaka
 • Role play – simulacija ponašanja različitih tipova diskutanata
 • Različiti tipovi diskutanata i korisni savjeti
 • Film – Opet ti sastanci + Analiza filma
 • Sastanci i upravljanje vremenom
 • Feedback – Dijamant model
 • Role play: Vođenje sastanaka – primjeri iz prakse
 • Akcijski plan nakon provedbe sastanka

Proago treninzi su interaktivni i praktični, a polaznici tijekom ovog treninga  kreiraju i vježbaju vlastiti stil vođenja sastanaka na realnim situacijama. Treningom se unaprijeđuje sposobnost prioritizacije ciljeva, vođenja razgovora ka željenom cilju, te se usvajaju alati i strategije učinkovitog vođenja sastanaka koji rezultiraju uspješnim ishodom i postignutim željenim ciljevima.