Persolog® model osobnosti (DISC)

„Poznavanje i razumijevanje karaktera naših suradnika pospješuje učinkovitost rukovođenja“

Persologov model osobnosti (DISC) zasnovan je na više od četrdeset godina istraživanja prof. dr. Johna Geiera i njegovih suradnika, a utemeljio ga je, proučavajući ljudsko ponašanje, davne 1928. godine dr. William M. Marston. Utvrdio je da postoje četiri glavne vrste ponašanja do određene mjere prisutne kod svih ljudi, a odražavaju se i u rukovođenju – dominantan, utjecajan, stabilan i oprezan. DISC profile primjenjuje više od pedeset milijuna poslovnih korisnika. Znanstveno je poduprt, redovito nadograđivan i validiran, zbog čega je iznimno pouzdan i učinkovit.


Persolog ® razvija alate i metode za povećanje društvenih i osobnih vještina stvaranjem organizacijske dobrobiti.

 1. SELEKCIJA
 2. Alati koji se temelje na Persolog® DISC-u omogućuju prepoznavanje stila ponašanja ljudi i njihovo usklađivanje s određenom ulogom.
 3. RAZVOJ
 4. Široka paleta proizvoda za svjesno učenje usmjerena je na poboljšanje glavnih relacijskih i upravljačkih vještina u različitim fazama karijernog puta.
 5. TRENING
 6. Upravljanje zaposlenicima, upravljanje vremenom, upravljanje stresom, učinkovito upravljanje prodajnim i uslužnim odnosima, učinkovita komunikacija i drugi.
 7. TIM
 8. Sustavi persolog® omogućuju stjecanje sposobnosti upravljanja učinkovitim transverzalnim odnosima kako biste poboljšali i promovirali vrijednost vlastitog doprinosa i doprinosa drugog.

„Dominantan, utjecajan, stabilan i oprezan.“

Dobrim poznavanjem stilova i karaktera suradnika postižete:

 • Veću motivaciju
 • Učinkovitiju komunikaciju
 • Smanjenje konflikata i stresa
 • Uspješno postavljanje ljudi na radna mjesta (selekcija novih, testiranje postojećih zaposlenika)
 • Uspješno formiranje timova
 • Pravilan pristup kupcima
 • Veću poduzetnost, učinkovitost i zadovoljstvo suradnika

Primjena Persolog DISC modela u poslovnom okruženju

 • Poboljšanje timske kohezije i komunikacije
 • Povećanje produktivnosti
 • Pomoć u planiranju uspjeha
 • Reduciranje rotacije zaposlenika
 • Zapošljavanje novih zaposlenika

Sadržaj Persolog DICS modela

 • Povijest i geneza persolog® DISC modela
 • Upoznavanje sa znanstvenom pozadinom modela i osnovnim tipovima ponašanja
 • Uvod u persolog® model DISC pomoću vježbi i primjera.
 • Sedam otkrića za razumijevanje modela:
 • Četiri osnovna tipa ponašanja
 • Razumijevanje namjera koje usmjeruju naše ponašanje
 • Uvjerenja koja usmjeruju ponašanja
 • 20 profila ponašanja i strategija
 • Fenomen unutarnjeg stresa
 • DISC i timski rad
 • Analiza profila i rasprava
 • Vježbe za razumijevanje svih sedam razina otkrića
 • Završni test

Persologov DISC model usmjeren je na stilove i poželjne karakteristike pojedinog stila ponašanja. Kroz svjesnost  i razumijevanje vlastitog stila ponašanja i svojih snaga i slabosti prepoznat će se situacije u kojima se može doprinijeti svojim doprinosom ili u kojem se negativno utječe na tim. Poanta je da se svaki tip osobnosti gleda u pozitivnom svjetlu te će se razumijeti zbog čega se neki kolege bolje razumiju, a neki manje. Razumijevanje i prihvaćanje različitosti potiče sinergiju tima te smanjuje napetosti i konflikte.