Analize

“Poslovna učinkovitost proizlazi iz analiza”

Saša Karlovčan

Poslovna analiza je istraživačka disciplina koja omogućava pronalazak poslovnih potreba i identificiranje rješenja za poslovne probleme. Analiza je vrlo važan dio poslovanja jer pomaže u razumijevanju procesa unutar organizacije, omogućava uvid u trenutne i buduće probleme te ono najbitnije, pokazuje što treba mijenjati unutar organizacije i organicijaskih procesa. Poslovna analiza istražuje mnogo komponenta i informacija koje se analiziraju, uspoređuju i provjeravaju te se tijekom analize sagledava stanje i procesi iz svih perspektiva kako bi se pronašlo najbolje rješenje. Svako pitanje koje je proizašlo iz analize mora biti odgovoreno i rješeno kako bi podatci bili relevantni i kako bi se došlo do najboljeg mogućeg rješenja neovisno o problemu ili situaciji. 

Zašto je analiza važna

  • Pomaže u razumijevanju strukture organizacije i njenih procesa
  • Omogućava razumijevanje trenutnih problema organizaciji
  • Pomaže prepoznati potencijale za unaprijeđenje i pronalazi rješenja koja će organizaciji omogućiti postizanje ciljeva
  • Pomaže prepoznati i artikulirati potrebu za promjenom unutar organizacije i organizacijskih procesa
  • Maksimiziranje organizacijske vrijednosti

Proago analize