Coaching

„Coach je netko tko prepoznaje vaše potencijale i mogućnosti, vaše vrijednosti i znanja te vas vodi putem uspjeha i ostvarenja vaših ciljeva“

M. Jordan

Business Coaching

Coaching je skup različitih metoda usmjerenih prema razvoju i napretku tima ili pojedinca unutar tima.  Izvrsni i uspješni menadžeri korite coaching vještine i metode kako bi usmjerili ponašanje timova i zaposlenika u željenom pravcu i uspješno upravljali zadacima, projektima i poslovnim ciljevima.

Uspješan coaching omogućuje menadžerima da na uravnotežen i organiziran način unaprijede poslovnu učinkovitost i poslovne procese te integriraju u njih definiranu organizacijsku kulturu, misiju i viziju organizacije. Efikasan menadžer kao coach postavlja pitanja i potiče kreativnost i inovativnost umjesto da nameće svoje odgovore. On je lider u pravom smislu te riječi, jer umjesto da govori zaposlenicima rješenja i daje načine kako da riješe neki izazov on ima dovoljno samopouzdanja, znanja i sposobnosti da ih može voditi do ostvarenja njihovog punog potencijala i mogućnosti, a time osigurati i doprinijeti rastu i razvoju organizacije u cjelini. Jer samo lideri znaju da više glava više zna i da puni potencijali i poticanje kreativnosti kod zaposlenika provjereno donose najbolje rezultate.

„Apsolutno vjerujem da ljudi, osim ako ih se ne podučava, nikada ne dostignu svoje maksimalne mogućnosti.”

Menadžer kao coach omogućava svom timu da uči i postavlja svaku novu situaciju kao izazov. Coaching kao proces ispunjava prazninu između trenutnog nivoa poslovne sposobnosti koju posjeduje pojedinac ili tim i željenog odnosno očekivanog nivoa.

Može se odvijati unutar jednog razgovora ili kroz dugoročni proces rada i razvoja radnika. Coach pomaže zaposleniku da zajednički ocijene trenutno postignuti nivo kvalitete rada i zalaganja, određuje ciljeve koji se mogu postići, provjerava moguće inicijative i puteve razvoja te pomaže zaposleniku u izradi njegovog osobnog plana djelovanja (kreira se akcijski plan).

Coaching je neprekidni proces u kojem svako novo postignuće predstavlja osnovu za slijedeći izazov. Ipak, za postizanje cilja potrebno je imati na umu više nivoa ili faza kroz koje menadžer kao coach treba voditi pojedinca ili tim.


Osnovne faze u coachingu:

 1. Coach i zaposlenik se dogovaraju što je/su planirani cilj/evi
 2. Raspravljaju trenutni nivo postignuća – prema ”matrici kompetencija”, serijom coaching pitanja
 3. Utvrđuju i potvrđuju pravac budućih aktivnosti
 4. Radnik primjenjuje dogovoreno uz podršku coach-a
 5. Coach i radnik utvrđuju što je postignuto

Menadžer kroz coaching poboljšava rezultate svoga tima i rezultate cjelokupne organizacije. Coaching i delegiranje treba koristiti više, a nadzirati manje.

Jednom kada se razvije povjerenje u znanja i vještine svoga tima, kada se razvije dobar odnos baziran na povjerenju tada menadžer može početi delegirati svoje zadatke i samim time osloboditi sebi više vremena za ostale projekte.

Kroz postavljanje pitanja i davanje konstruktivnog feedback-a, timu se omogućuje da postanu svjesniji svojih prednosti i nedostataka.

Menadžer kao coach ima zadatak pomoći timu u razvoju i stjecanju novih vještina kako bi se mogli suočavati s novim izazovima. Proces razvoja i učenja prolazi kroz uspjehe, ali i neuspjehe stoga je zadatak coacha usavršavati znanja svog tima i jačati međusobno povjerenje jer time unutar tima raste osjećaj postignuća i ostvarenje novih ciljeva.


Osobine potrebne za coaching

 • Interes za svoj tim
 • Povjerenje u potencijal svakog pojedinca
 • Sposobnost slušanja – dijagnostike
 • Sposobnost određivanja prioriteta – terapeutika
 • Sposobnost oblikovanja očekivanja i ciljeva
 • Spremnost na partnerstvo u postizanju ciljeva

Razlozi za coaching

 • Izgradnja novih znanja i vještina
 • Stvaranje novih mogućnosti i primjena novih znanja i vještina
 • Praćenje odvijanja projekata
 • Nadgledanje razvoja projekta i planiranje eventualnih prepreka
 • Pomoć timu u utvrđivanju problema
 • Priprema ima za unaprjeđenje ili ukazivanje jasnog puta u daljnjem razvoju njihove karijere
 • Prevladavanje konflikata
 • Smanjivanje i otklanjanje nesporazuma unutar tima
 • Motiviranje tima i zaposlenika
 • Obnova entuzijazma i odanosti timu i unutar tima
 • Kreativnost tima usmjeravati na projekte

Coachingom se razvija tim, usavršavaju nova znanja i vještine te se postižu bolji poslovni rezultati i bolja angažiranost tima. Coaching postiže bolju funkcionalnost tima i angažiranost, veću produktivnost i motiviranost, brži razvoj i bolje odnose među timom i s menadžerom. Također, coaching može biti učinkovita metoda za poticanje inicijative organizacije, podizanje svijesti I uključenosti cjelokupnog organizacijskog tima, razumijevanje različitih svjetonazora I vještina različitih generacija, otkrivanje najučinkovitijih metoda za postizanje organizacijskih ciljeva te coaching može pomoći pojedincima da razvijaju bihevioralne I osobne stilove još bolju komunikaciju unutar organizacije.


Coaching provodimo

 • In house
 • Online