Leadership / Vođenje ljudi

„Ako Vaši postupci inspiriraju druge da sanjaju više, da uče više, da naprave i postanu više, onda ste Vi vođa“

J.Q.Adams

Oxford Dictionary definira leadership kao “Akciju vođenja skupine ljudi ili organizacije i sposobnosti da se to učini”. Iako se menadžment i leadership čine dosta sličnima, njihova razlika je u tome što menadžment podrazumjeva aktivnosti oko procesa za postizanje ciljeva, a leadership je usmjeren na vođenje ljudi ka ostvarenju ciljeva. Vještine leadershipa su sposobnosti koje menadžeri/vođe moraju steći kako bi vodili i izvodili projekte, poticali inicijative drugih, gradili osjećaj zajedničke svrhe i osnaživali kolege u timu.
Vještine leadershipa moraju uključivati i sposobnost za usmjerenje zaposlenika ka postizanju poslovnih ciljeva, sposobnost za potaknuti promjene i inovativno razmišljanje, nadahnuti druge i stvarati nadahnjujuću viziju budućnosti te donošenje odličnih zajedničkih rezultata. Izvrstan vođa pridnosi zadovoljstvo kolega u timu, osnažuje kolege u timu, potiče inovativno razmišljanje što rezultira boljim poslovnim rezultatima i poslovnom efikasnošću.

“Izvrsni vođe su formirani da budu izvrsni”

Saša Karlovčan

Leadership i uspjeh mogu se na različite načine definirati i opisati no ono što im je zajedničko su sjajne liderske vještine. Uspjeh je dostižan samo uz kvalitetne kompetencije svojih zaposlenika.


Kome je trening namijenjen?

 • Upravama, višem i srednjem mandžmentu, prodajnom menadžmentu, voditeljima timova i projekata, voditeljima odnosa s kupcima kao i svim voditeljima ostalih sektora koji rade u timu i žele postati izvrsni vođe koji nadahnjuju, ohrabljuju i potiću druge za razvoj.
 • Individualno – svima vama koji želite steći ili unaprijediti svoje liderske vještine u svrhu osobnog ili profesionalnog razvoja.

Ciljevi treninga

 • Unapređenje postojećeg modela upravljanja koji bi omogućio povećanje efikasnosti i lakše ostvarenje poslovnih ciljeva
 • Razvijanje osobne sposobnosti i kompetencija potrebnih pri učinkovitom vođenju tima i pojedinaca
 • Osvještavanje vlastitog stila vođenja i elemenata za razvoj onih područja rukovođenja koja bi trebalo unaprijediti
 • Učenje prepoznavanja i primjenjivanja različitih stilova vođenja, ovisno o različitim razvojnim fazama u kojima se nalaze djelatnici koje vodite
 • Ukazivanje na značaj timskog načina rada, kao jednog od preduvjeta uspješnog poslovanja
 • Stvaranje proaktivne i produktivne radne okoline u svojem poslovnom okruženju
 • Kvalitetna analiza trenutnog stanja
 • Praćenje pokazatelja uspješnosti
 • Strateško planiranje i razmišljanje
 • Sposobnost za kvalitetne promjene
 • Razvijanje komunikacijskih vještina
 • Stvaranje nadanjujuće vizije budućnosti

Pregled treninga Leadershipa (vođenja ljudi)

 • Uvod, ciljevi programa
 • Uloga i posao menadžera
 • Različiti tipovi voditelja
 • Sustav vođenja pomoću ciljeva
 • Efektivna komunikacija pri vođenju zaposlenika
 • Vodstveni (menadžerski) stilovi
 • Situacijsko vođenje
 • Prepoznavanje razvojne razine zaposlenika
 • Odabir stila rukovođenja prema razvojnoj razini zaposlenika
 • Individualni razgovori sa zaposlenicima
 • Delegiranje
 • Motivacija zaposlenika
 • Timski rad – različite uloge u timu
 • Izrada individualnog akcijskog plana