Pregovaračke vještine

“U poslu ne dobivate ono što zaslužujete, dobivate ono što ste ispregovarali.”

Chester L. Karras

Uspješne pregovaračke vještine

Na današnjem visoko konkurentnom tržištu sposobnost pregovaranja je važnija no ikad. Pregovaranje je postalo sastavni dio svakodnevice menadžmenta, a pregovaračke vještine ne koriste samo menadžeri za sastanke, prodaju i ugovaranje s klijentima, one su također sastavni i vrlo bitan element za internu komunikaciju između svih zaposlenika jedne tvrtke. Da bi tim mogao uspješno i učinkovito funkcionirati, menadžeri moraju posjedovati kvalitetne vještine pregovaranja kako bi posao i radni zadatci mogli nesmetano teći. Pregovaranje je postupak postizanja sporazuma kada dvije ili više strana imaju neke suprotne interese.

Istraživanja pokazuju kako posjedovanje dobrih pregovaračkih vještina u menadžmentu ima vrlo važnu ulogu za učinkovitost, postizanje uspjeha i potencijalni daljni razvoj i napredak.  Sposobnost i vještine dobrog pregovaranja omogućuju izgradnju, održavanje i unaprijeđenje važnih poslovnih odnosa, pomaže u postizanju željenih ciljeva, razvoju tima, menadžmenta i organizacije.

„Pregovaranje je poput sporta: svaki se uspjeh temelji na treningu i odgovarajućoj pripremi.“

M.O. Opresnik

Trening pregovaračkih vještina s velikim utjecajem koristi kombinaciju interaktivnih vježbi i studija slučaja s prilagođenim simulacijama praktičnih vježbi, različitih uloga i analizama izazovnih situacija u stvarnom životu kako bi se utvrdilo znanje i stečene vještine te lakše primjenjivale u poslovnoj svakodnevici.  Nakon treninga, menadžeri su upotpunjeni s ključnim setom vještina koje se mogu odmah primijeniti i koje mogu koristiti u pregovranjima unutar organizacije te u pregovorima s klijentima, dobavljačima i partnerima. Dobri menadžeri s kvalitetnim pregovaračkim vještinama ostavljaju trajan dojam na suradnike i klijente što rezultira jačanjem profesionalne reputacije menadžera kao i same organizacije.

Kome je trening namijenjen?

 • Upravi, višem i srednjem manadžmentu, HR menadžerima, voditeljima projekata i sektora, key account menadžerima, stručnjacima, odjelu marketinga kao i svim osobama koji žele steći učinkovite vještine pregovaranja.
 • Individualno – svima vama koji želite uspješno vladati pregovaranjem u poslovnom ili privatnom okruženju.

Pregled treninga pregovaračkih vještina

 • Što je pregovaranje?
 • Psihološki tipovi pregovarača
 • Proces pregovaranja
 • Psihologija pregovaranja
 • Pripreme za pregovore
 • Strategije
 • Stvari na koje treba misliti tijekom pregovaranja
 • Osnovne taktike pregovaranja
 • 20 savjeta za učinkovito pregovaranje
 • Komunikacija u pregovaranju
 • Neverbalna komunikacija tijekom pregovaranja
 • Učinkovito vođenje procesa pregovaranja upotrebom pravih pitanja
 • Akcijski plan

Pregovaranje je osnova svakog uspješnog B2B poslovanja. Pregovaranje je poseban komunikacijski zadatak u B2B poslovanju u kojem dvije strane nastoje postići najbolji ishod za njihove organizacije.  Iskusni i vješti menadžeri ne prodaju ili kupuju po cijeni, oni pregovaraju o cijeni i time štite profitabilnost poslovanja svoje organizacije. Razumijevanjem i savladavanjem pregovaračkih vještina menadžment i poslovanje organizacije postaju iznimno uspješniji, a menadžeri koji steknu pregovaračke vještine pomažu svojim timovima da donesu bolje, brže odluke i bolje surađuju u cijeloj organizaciji.