Timski rad

„Timski je rad pokretač svake organizacije“

Razvoj tima i razvoj u timu

Timski je rad ključna kompetencije današnjice, a definirati ga možemo kao grupu ljudi s razvijenim vještinama i kompetencijama koji rade prema zajedničkim ciljevima za koje se zajednički osjećaju odgovornima. Svrha stvaranja timskog rada je integriranje znanja i iskustava članova tima ka realizaciji zajedničkog cilja, a njihova osnova temelji se na komunikaciji, zajedništvu i razvoju.

Kontinuirani razvoj tima te razvoj u timu ključan je faktor za uspješnost svake organizacije. Neovisno o položaju i hijerarhijskoj strukturi unutar organizacije, za održivu uspješnost potrebna je međusobna interakcija, zajedničko predlaganje i izlaganje ideja, planiranje i provođenje projekata što se u konačnici odražava na motivaciju i efikasnost zaposlenih, zadovoljstvo i osjećaj pripadnosti, efektivnije korištenje resursa te lakše donošenje odluka, a rezultira radnom učinkovitošću i boljim poslovnim rezultatima.

„Okupljanje je početak; držanje zajedno je napredak; timski rad je uspjeh.“

Henry Ford

Kome je trening namijenjen

 • Višem i srednjem menadžmentu, voditeljima odjela i njihovim timovima,  menadžerima te svim poslovnim ljudima koji rade u timovima i žele unaprijediti svoj rad u timu, jačati kompetencije i vještine u svrhu jačanja timskoga rada.
 • Individualno – svima vama koji želite steći vještine rada u timu u svrhu osobnog ili profesionalnog razvoja.

Ciljevi treninga

 • Razumijevanje nastanka, razvoja i funkcioniranja tima
 • Razumijevanje timskih uloga
 • Osvještavanje naše uloge u timu
 • Usuglašenost članova tima
 • Podizanje potencijala individualno i timski
 • Podizanje ključnih vještina za motivaciju
 • Kvalitetna interakcija među članovima tima
 • Konstruktivno rješavanje konflikata
 • Podizanje zadovoljstva rada u timu
 • Poticajna i ugodna radna okolina
 • Inovativno donošenje odluka
 • Kontruktivna povratna informacijaBolji radni učinci i poslovna efikasnost

Pregled treninga razvoja timskog rada

 • Što je tim?
 • Naša uloga u razvoju tima
 • Samoodgovornost članova tima
 • Zašto su inovacija i kreativnost važni u razvoju firme
 • Kako iskoristiti kreativnost tima
 • Divlje ideje
 • Model timskoga rada
 • Izbor članova tima
 • Uloge u timu prema Belbinovom modelu
 • Film: Timski rad
 • Djelotvornost tima
 • Motiviranje tima
 • Što s neučinkovitim članovima tima?
 • Coaching i mentorstvo u timu
 • Pružanje osjećaja vrijednosti kroz informiranje, priznanje i feedback 
 • Akcijski plan

Kvalitetan timski rad rezultira ostvarivanjem boljih poslovnih rezultata, stvaranjem kreativnih rješenja i poticanjem pozitivnih organizacijskih promjena. Kontinuiranim usavršavanjem i razvojem tima stvaraju se nova znanja i iskustva, komunikacija dovodi do novih ideja, podiže se osobni i poslovni potencijal, jača se motiviranost, stvara se poticajna i ugodna radna okolina koja dovodi do podizanja zadovoljstva članova tima i njihovog rada u timu.  Raznolikost i integriranost tima stvara dodatnu vrijednost te je ključan faktor za postizanje rezultata i uspješnosti.