Menadžerske vještine

“Uspjeh menadžmenta zahtijeva brzo učenje poput brzog mijenjanja svijeta”


Warren Bennis

Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojem pojedinci, radeći zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. Menadžerske vještine mogu se definirati kao određene sposobnosti koje menadžer treba posjedovati kako bi ispunio određene zadatke u organizaciji.

Kvalitetne menadžerske vještine temelj su za uspjeh svake organizacije i postizanje njezinih ciljeva. Menadžer koji usavršava i adekvatno primjenjuje poslovne vještine sposoban je pokrenuti misiju i viziju tvrtke ili poslovne ciljeve tvrtke s manje prepreka i prigovora iz unutarnjih i vanjskih izvora.

“Dobri menadžeri žude za razvojem.”

Saša Karlovčan

Menadžerske vještine i vještine vođenja često se koriste naizmjenično jer obje uključuju planiranje, donošenje odluka, rješavanje problema, komunikaciju, delegiranje i upravljanje vremenom. Dobri menadžeri bi trebali biti i dobri vođe. Osim vođenja, uloga menadžera je i osigurati da svi dijelovi organizacije funkcioniraju kohezivno te su menadžerske vještine presudne za različite položaje i na različitim razinama tvrtke.

Dobar menadžer mora posjedovati tri ključne kompetencije koje uključuju:

 1. Tehničke vještine
  • Tehničke vještine uključuju vještine koje menadžerima daju sposobnost i znanje da koriste razne tehnike za postizanje svojih ciljeva. Osim tehničkih vještina one uključuju i vještine potrebne za povećanje prodaje, dizajniranje različitih vrsta proizvoda i usluga te plasiranje proizvoda i usluga na tržištu.
 2. Konceptualne vještine
  • Konceptualne vještine uključuju znanja i sposobnosti apstraktnog razmišljanja i formuliranja ideja. Menadžer je u stanju vidjeti cijeli koncept, analizirati i dijagnosticirati problem te pronaći kreativna rješenja. To mu pomaže da učinkovito predvidi prepreke njihovom odjelu ili poslovanju u cjelini s kojim se može suočiti.
 3. Interpersonalne vještine – vještine osobnog razvoja
  • Interpersonalne vještine su vještine koje predstavljaju sposobnost menadžera da učinkovito komunicira, radi ili se odnosi s ljudima. Te vještine omogućuju menadžerima da iskoriste ljudski potencijal u tvrtki i motiviraju zaposlenike za bolje rezultate.

Pregled svih treninga za razvoj menadžerskih vještina:

Naši treninzi razvijaju menadžerima slijedeće kompetencije i vještine:

 • Izvrsne komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Sposobost motiviranja suradnika i davanja povratne informacije (Feedback)
 • Sposobnost vođenja coaching razvojnih razgovora
 • Upravljanje procesom organiziranja i planiranja
 • Sposobnost donošenja jasnih i ispravnih odluka
 • Učinkovito i djelotvorno delegiranje
 • Kreativno upravljanje vremenom
 • Sposobnost uspješnog pregovaranja
 • Sposobnost rješavanja problema
 • Konceptualne vještine
 • Tehničke vještine

Treninzi se provode:

 • Otvoreni treninzi (polaznici iz različitih tvrtki i prema unaprijed definiranom planu)
 • In-house (samo za djelatnike Naručitelja, a potpuno prilagođeno specifičnostima tvrtke)
 • Uživo (face to face) ili online