Procjena radnog učinka

“Uvijek tretirajte svoje zaposlenike upravo onako kako tretirate svoje najbolje klijente”

Stephen R. Covey

Performance Appraisal

Performance appraisal odnosno procjena radnog učinka je periodična procjena zaposlenika mjerena na očekivanjima od kompetencija koje je utvrdila organizacija.

Procjena uključuje kompetencije zaposlenika temeljene na specifičnosti posla kojeg obavlja te osnovne kompetencije koje zahtijeva organizacija. Kroz konstruktivne povratne informacije pruža se smjer potreban za razvoj i unaprijeđenje posla. Kroz povratne informacije, ocjena učinka pruža organizaciji da prepozna postignuća i potencijal svojih zaposlenika.

Procjena radnog učinka ima tri osnovne funkcije:

 1. pruža adekvatne povratne informacije svakoj osobi o njegovom učinku;
 2. pruža informacije za izmjenu ili promjenu ponašanja prema učinkovitijim radnim navikama;
 3. pruža menadžerima informacije pomoću kojih mogu planirati ​​buduće poslove i buduće dugoročne ciljeve.

Procjena radnog učinka osim što pomaže organizaciji da odredi produktivnost i vrijednost, ono pomaže zaposlenicima da se osobno i profesionalno razvijaju te da kvalitetno usmjere svoj potencijal.

Prednosti za organizaciju

 • Veći doprinos zaposlenika za organizaciju
 • Povećana radna produktivnost i kvaliteta rada
 • Rješavanje konflikata
 • Motivacija zaposlenika da doprinose prepoznavanjem potencijala i vještina
 • Podržavanje zaposlenika u razvoju vještina i profesionalnom razvoju
 • Poboljšanje u donošenju strateških odluka

Prednosti za zaposlenike

 • Pozitivan ishod na poboljšanje radne učinkovitosti
 • Prepoznavanje mogućnosti za unaprijeđenje
 • Prepoznavanje vrijednosti doprinosa za još bolji radni učinak
 • Određivanje specifičnih područja za razvoj i napredak
 • Osjećaj uključenosti i pripadnosti
 • Otvorena komunikacija o dugoročnim planovima i ciljevima
 • Veća motiviranost i bolja proaktivnosti

Koncept procjene radnog učinka ključan je faktor za učinkovito upravljanje.

Procjena nije usmjerena na ponašanje već na ishode ponašanja, procjenjuje se kako je zaposlenik došao do svog zadanog cilja. Procjena radnog učinka također pomaže zaposlenicima i njihovim menadžerima da stvore individualni plan za razvoj svakog zaposlenika kroz treninge i edukacije te kroz povećanje odgovornosti kojim se ostvaruje osjećaj važnosti, pripadnosti i uključenosti. Razvijanjem zaposlenika i njihovih kompetencija razvija se i motiviranost za bolji radni učinak i bolju produktivnost.