Vještine utjecanja i asertivnosti

„Autentičnost i iskrenost predstavljaju čvrst temelj svake uspješne komunikacije“

Martina Sommer Akmačić

Sposobnost utjecaja i uvjeravanja ključna je vještina u svim poslovnim područjima. Uz vještine utjecanja vaše ideje, pregovaranje, prodajni segmenti, uvjerljiva prezentacija ili inicijativa biti će uvažena i prihvaćena od strane drugih neovisno jeste li u poslovnom ili privatnom okruženju. U svakoj interakciji, donošenje odluka i način ponašanja ovisi o stavu, emociji ili aktivnostima drugih stoga su vještine utjecanja temeljne kompetencije za osobni razvoj i poslovnu učinkovitost.

Asertivnost je  vještina izražavanja svojih mišljenja, osjećaja, vjerovanja i potreba. Prema Langu i Jakubowskom, asertivnost je izražavanje misli, osjećaja i uvjerenja na direktan, iskren i socijalno prikladan način uz uvažavanje drugih. Asertivnim vještinama prihvaćamo odgovornost svoga ponašanja i zadobivamo poštovanje drugih, a pritom razvijamo osobno zadovoljstvo i samopoštovanje, jasnije se izražavamo, lakše se nosimo s teškim odnosima ili situacijama te stvaramo kvalitetne partnerske ili poslovne odnose.

“Utjecaj je povlastica velikih umova”

J. Wesley

Kome je trening namijenjen?

 • Višem i srednjem menadžmentu, voditeljima odjela i njihovim timovima,  menadžerima, voditeljima projekata, stručnjacima te svim poslovnim ljudima koji rade koji žele unaprijediti svoje vještine utjecanja i uvjeravanja te steći vještine asertivnosti, razvijati svoje kompetencije i vještine u svrhu zadovoljstva rada i boljih poslovnih rezultata.
 • Individualno – svima vama koji želite steći vještine i razvijati svoje kompetencije u svrhu osobnog ili profesionalnog razvoja.

Ciljevi treninga

 • Razvijanje sposobnosti vođenja i utjecaja
 • Razvijanje sposobnosti razumijevanja i rješavanja konflikata
 • Izgradnja jasne i učinkovitije komunikacije
 • Razvijanje utjecaja bez autoriteta
 • Izgradnja povjerenja i poštovanja
 • Podizanje samouvjerenosti
 • Razvijanje kompetencija
 • Razvijanje sposobnosti korištenja asertivnih vještina
 • Uspostava kompanijske kulture i zajedništva
 • Povratna informacija
 • Pozitivan stav u radu

Pregled treninga

 • Zašto utjecati?
 • Samoanaliza: Prepoznajmo svoj stil komunikacije
 • Što je asertivnost
 • 4 osnovna tipa komunikacije
 • Kako prepoznati komunikacijske tipove ponašanja
 • Važnost utjecaja na poslu
 • Kako postati asertivan
 • Trening aserivnosti
 • JA – poruke
 • Kako primiti prigovor
 • Kako primiti pohvalu
 • Kako izreći prigovor bez vrijeđanja
 • Kako pohvaliti druge
 • Uvjerljiva prezentacija ili komunikacija
 • Izrada individualnog akcijskog plana za poboljšanje kvalitete komunikacije

Kontinuirano moramo razvijati, graditi i održavati povjerenje, rješavati sukobe te utjecati na ishode dok postižemo poslovne ciljeve kako bismo napredovali i dodali vrijednost organizaciji.

Uspjeh i upravljačka učinkovitost ovise o upotrebi utjecaja na svim razinama organizacije. Na ovom treningu vještina utjecaja naučite kako primijeniti strategije utjecaja kako biste pridobili predanost drugih i potaknuli suradnju. Kroz vježbe i praktični rad, samoprocjenu i aktivnosti uloga, stječete specifične vještine, ponašanja i stavove kako biste postigli željene rezultate. Razvijanjem vještina utjecanja i asertivnosti podižemo samouvjerenost, razvijamo kompetencije s konkretnim učinkom. Kroz komunikaciju ostvaruju se bolji poslovni rezultati te se povećava zadovoljstvo, efikasnost i produktivnost. Utvrđivanje utjecaja zahtijeva niz oblika i metoda, a znati prilagoditi svoj pristup publici, pola je uspjeha.