Upravljanje timovima

„Dobri timovi uključuju timski rad u svoju kulturu, stvaraju temeljne elemente za uspjeh“

Ted Sundquist

Vještine upravljanja timom su vještine koje bi svaki menadžer trebao imati i nastojati ga neprestano usavršavati. Učinkovite vještine upravljanja korisne su i menadžeru i timovima koje nadgledaju. Vještine upravljanja i vođenja tima osiguravaju i menadžerima i timovima poslovno usklađenje te pružaju menadžerima komptencije potrebne za uspješno vođenje, a timovima osnaživanje pojedinaca i ostvarenje sinergije grupe. Učinkovito upravljanje timom uključuje podršku, komunikaciju i ohrabrivanje članova tima tako da oni rade najbolje što mogu i nastave se profesionalno razvijati.

Kontinuirani razvoj tima ključan je faktor za uspješnost svake organizacije. Neovisno o položaju i hijerarhijskoj strukturi unutar organizacije, za održivu uspješnost potrebna je međusobna interakcija, zajedničko predlaganje i izlaganje ideja, planiranje i provođenje projekata što se u konačnici odražava na motivaciju i efikasnost zaposlenih, zadovoljstvo i osjećaj pripadnosti, efektnije korištenje resursa te lakše donošenje odluka, a rezultira radnom učinkovitošću i boljim poslovnim rezultatima.

“Vodstvo je sposobnost provođenja vizije u djelo”

Kome je trening namijenjen?

 • Višem i srednjem menadžmentu, mendžerima, voditeljima odjela i njihovim timovima te svim poslovnim ljudima koji rade u timovima i žele unaprijediti svoj rad u timu, unaprijediti vještine za vođenje i upravljanje u svrhu jačanja timskoga rada.
 • Individualno – svima vama koji želite steći vještine upravljanja i vođenja timova te rada u timu u svrhu osobnog ili profesionalnog razvoja.

Ciljevi treninga

 • Razumijevanje nastanka, razvoja i funkcioniranja tima
 • Razumijevanje timskih uloga
 • Osvještavanje čimbenika uspješnog voditelja
 • Razumjevanje uloge voditelja
 • Usuglašenost članova tima
 • Razvijanje komunikacijske, organizacijske i vodstvene kompetencije
 • Vježbanje stalne, otvorene i učinkovite komunikacije u timu
 • Podizanje potencijala individualno i timski
 • Kvalitetna interakcija među članovima tima
 • Razvijanje i poticanje međusobnog poštovanja i povjerenja
 • Vježbanje razgovora kritike/pohvale
 • Osviještavanje prednosti učinkovitog delegiranja
 • Razumjevanje važnosti delegiranja za razvoj zaposlenih
 • Podizanje zadovoljstva rada u timu
 • Poticajna i ugodna radna okolina
 • Inovativno donošenje odluka
 • Ostvarenje boljeg radnog učinka i poslovne efikasnosti

Pregled treninga upravljanja timovima

 • Što je tim?
 • Timske uloge
 • Uloga i posao voditelja/menadžera
 • Sustav vođenja pomoću ciljeva
 • Efektivna komunikacija pri vođenju timova
 • Izbor članova tima
 • Uloge u timu prema Belbinovom modelu
 • Vodstveni stilovi
 • Situacijsko vođenje
 • Kritika i pohvala
 • Motiviranje tima
 • Zašto delegiramo
 • Proces delegiranja zadataka
 • Akcijski plan

Kvalitetan timski rad vođen menadžerskim vještinama, rezultira ostvarivanjem boljih poslovnih rezultata, stvaranjem kreativnih rješenja i poticanjem pozitivnih organizacijskih promjena. Kontinuiranim usavršavanjem i razvojem tima stvaraju se nova znanja i iskustva, komunikacija dovodi do novih ideja, podiže se osobni i poslovni potencijal, jača se motiviranost, stvara se poticajna i ugodna radna okolina koja dovodi do podizanja zadovoljstva članova tima i njihovog rada u timu.  Raznolikost i integriranost tima stvara dodatnu vrijednost te je uz kontinuirani razvoj, ključan faktor za postizanje rezultata i uspješnosti.