Treninzi

Poslovni treninzi pružaju izvrsnu priliku za profesionalni razvoj znanja i kompetencija svih zaposlenika. Poslovni treninzi koriste, ne samo zaposlenicima, već i organizaciji u cjelini te se razvijanjem potiču mnogi benefiti za poslovnu izvrsnost. Kompanije u svijetu troše do $100 milijardi godišnje za treninge i vještine koje su im potrebne za poboljšanje korporativnih rezultata, a ponajviše u segmentima komunikacije, prodajnih tehnika, motivacije i unaprijeđenja poslovanja.

Prednosti treninga:

Poboljšani radni učinak i poboljšana proaktivnost: treninzi omogućuju zaposleniku veće razumijevanje odgovornosti njegove uloge i gradi njegovo samopouzdanje, a time se potiče i bolji rad na svom radnom mjestu. Kompetentni zaposlenici pomažu organizaciji da zauzme poziciju lidera u industriji.
Motiviranost zaposlenika: Ulaganje u razvoj svojih zaposlenika, organizacija pokazuje da tvrtka cijeni svoje zaposlenike. Treninzi stvaraju potcajno radno okruženje te pruža zaposlenicima osjećaj cijenjenosti čime se povećava njihova motivacija, proaktivno razmišljanje i njihovo zadovoljstvo.
Pretvaranje slabosti u prednosti: Treninzi daju uvid u eventualne slabosti koje se treninzima otklanjaju i pretvaraju u prednosti. Razumijevanjem slabosti, organizacija ima mogućnosti pratiti, razvijati i unaprijeđivati vještine, komptencije i radne procese čime se postiže bolja profitabilnost i poslovna izvrsnost.
Bolja dosljednost: Dosljednost i jasnoća u komunikaciji i ponašanju zaposlenika smanjuje mogućnost nesporazuma i konflikata. Dosljednost je ključ bolje učinkovitosti.
Povećana produktivnost: Bolja produktivnost može rezultirati boljim rezultatima u projektima, a time i poboljšanjem profitabilnosti organizacije.
Inovativnost: Treninzi često rezultiraju kreativnošću i inovativnošću zaposlenika i potiču na razmišljanje “izvan okvira”. Omogućuju zaposlenicima da svoje ideje iskoriste na najbolji mogući način koji pridonosi organizaciji i okolini u kojoj rade.
Smanjena fluktuacija zaposlenika: Osim što se zaposlenici osobno i profesionalno razvijaju, imaju osjećaj pripadnosti i cijenjenosti čime se zaposlenici zadržavaju i povećava se njihovo zadovoljstvo. Organizacije koje ulažu u treninge, zadržavaju svoje zaposlenike i time stvaraju kvalitetan tim uspješnih ljudi s kojima organizacija u cjelini pospješuje poslovne procese, stvara bolju reputaciju te organizacija postaje lider u svojoj industriji.
Bolja reputacija i profil organizacije: Organizacije koje provode kontinuirane treninge i razvijaju zaposlenike dobivaju zavidnu reputaciju i bolji profil organizacije. Reputacija i profil organizacije nije samo prepoznat kod potencijalnim zaposlenika već je ta privlačnost vidljiva i kod klijenata, kupaca i partnera čime se grade bolji poslovni i partnerski odnosi.

Proago treninzi:

Izvor slike: People photo created by master1305 – www.freepik.com