Monitoring

“Sistematsko i svrsihodno promatranje”

Monitoring – biti svjestan stanja u sistemu

Samo značenje riječi objašnjava svrhu monitoringa kao radnog procesa tj. metode kojom se ostvaruje kvalitetnije poslovanje. Monitoring, kao istraživačka metoda je svojevrsno “snimanje stanja”, snimanje rezultata, faktora uspješnosti i radnih performansi zaposlenih, uz podršku i pružanje feedback-a neophodnog na putu razvoja i postizanja ciljeva.

Čitav proces je zasnovan na praćenju rezultata, uspješnosti i radnih performansi te upoređivanju istih sa već utvrđenim standardima. Na taj se način provjerava u kojoj mjeri zaposlenici ispunjavaju standarde, koliko su ti standardi dobri i primjenjivi i na koji način se eventualno problematični ili nerealni standardi mogu izmjeniti. Kontinuiranim praćenjem tj. monitoringom dobiva se mogućnost da se na vrijeme identificira nezadovoljavajući rezultati i performanse zaposlenih te da se kroz edukaciju, usmjeravanje i razvoj kompetencija spriječi stagnaciju kako u razvoju zaposlenih, tako i u razvoju poslovanja.

Ciljevi monitoringa

 • Analiza cjelokupnog poslovnog procesa na monitoriranom mjestu
 • Analiza radne učinkovitosti zaposlenih
 • Utvrđivanje investicije uložene u pojedini projekt
 • Identifikacija eventualnog problema unutar projekta ili organizacije
 • Utvrđivanje smjernica za otklanjanje eventualnog problema
 • Rješavanje problema

Nadzor zaposlenih pruža tvrtkama nekoliko prednosti, uključujući ubrzanje tijeka rada i uštedu novca:

 • Povećana produktivnost
 • Veća ušteda
 • Povećana isplativost
 • Povećana sigurnost
 • Poboljšani učinak tima

Kroz korištenje sustava praćenja u prodaji stječe se uvid u prodajni proces, analiziraju se investicije, radna učinkovitost i potencijali vlastitih resursa, identificira se eventualni problem te se gradi strategija za unaprijeđenje i poboljšanje radne učinkovitosti i profitabilnosti tvrtke.

Prednosti sustava praćenja prodaje:

 • Automatizacija prodaje
 • Bolja delegacija poslova
 • Brže donošenje odluka
 • Stvaranje vizualizaciije prodajnog procesa
 • Predviđanje prihoda
 • Praćenje timova na terenu
 • Povezanost među timovima

Postavljeni ciljevi trebali bi biti realizirani u praksi koje vaši timovima realiziraju svojim svakodnevnim aktivnostima i time postižu ostvarivanje strateških ciljeva organizacije. Izgradnja sustava praćenja alat je kojim se nakon utvrđenih ciljeva prati učinak postavljenih ciljeva te pospješuje i unaprijeđuje poslovanje i  postojeće performanse. 


Praktično, monitoring provodimo u tri jasne faze:

 • Standardizacija procesa i poslovnih sposobnosti – priprema monitoringa
 • Metrika – monitoring u užem smislu
 • Razvoj i podizanje efikasnosti i efektivnosti

Ovim procesom, uspjeh je zagarantitan.