Upravljanje rizikom

“Prilika i rizik dolaze u paru”

B. Habyarimana

Risk Management

Kako učinkovito upravljati rizikom?

Upravljanje rizicima postupak je identificiranja, procjene i kontrole prijetnji kapitalu, poslovanju te uspješnosti organizacije. Rizici mogu proizlaziti iz različitih izvora uključujući financijsku nesigurnost, zakonske obveze, pogreške u strateškom upravljanju te nesreće ili prirodne neočekivane situacije. U današnjem digitaliziranom svijetu, jedan od većih rizika predstavlja rizik za informatički sigurnosni sustav povezan s podatcima tvrtke te su iz tog razloga strategije upravljanja rizicima postale glavni prioritet svih digitaliziranih tvrtki. Plan upravljanja rizicima sve više uključuje procese za prepoznavanje i kontrolu prijetnji digitalnoj imovini, uključujući zaštićene korporacijske podatke, podatke o osobnom identitetu kupca (PII) i intelektualno vlasništvo.

„Primjenom vlastitih resursa i kvalitetnim strategijama, svaki je rizik moguće pretvoriti u mogućnost.“

Svako se poduzeće i organizacija suočava s rizikom od neočekivanih, štetnih događaja koji tvrtku mogu koštati ili trajno zatvoriti. Upravljanje rizikom omogućuje organizacijama da se pokušaju pripremiti za neočekivane situacije,  smanjenjem rizika i dodatnih troškova prije nego što se iste dogode. Najčešći rizici sa kojima se suočavaju organizacije u današnjem vremenu su rizik od lockdown-a, rizik od infekcije ključnih zaposlenika, rizik od negativne medijske eksponiranosti, rizik od nenaplate potraživanja, rizik od odljeva najboljih kadrova i gubitka tržišta, rizik od aktivnosti konkurencije, te rizik pri odabiru strategija, kao i rizici od požara, poplava i ostalih neželjenih događaja.

Kome je trening namijenjen?

 • Višem i srednjem manadžmentu, HR menadžerima, voditeljima projekata i sektora, key account menadžerima kao i svim osobama koji bi se mogli naći u iznenadnoj i neočekivanoj situaciji za koju bi bili odgovorni.
 • Individualno – svima vama koji želite učinkovito upravljati rizicima i   neočekivanim i neželjenim događajima.

Ciljevi treninga

 • Razumijevanje različitih metoda za određivanje rizika
 • Identifikacija rizika na temelju analize prethodnih neželjenih događaja
 • Razumijevanje okolnosti koje vode do neželjenog događaja
 • Analiza i procjena rizika
 • Smanjenje i postupanje s rizikom
 •  Razumijevanje izbjegnutih neželjenih događaja (NEAR-MISS)Uspostava i održavanje registra rizika

Pregled treninga učinkovitog upravljanja rizikom

 • Što je rizik?
 • Kako prepoznati i odrediti rizike?
 • Kako upravljati rizicima?
 • Kako postupati s rizicima?
 • Metode i alati za upravljanje rizicima
 • Izrada registra rizika
 • Kako pretvoriti rizik u priliku?

Primjenom poslovnog plana upravljanja rizikom i razmatranjem različitih potencijalnih rizika ili događaja prije nego što se pojave, organizacija može uštedjeti novac i zaštititi svoju budućnost. Kvalitetan plan upravljanja rizikom pomoći će tvrtki da uspostavi postupke za izbjegavanje potencijalnih prijetnji, umanji utjecaj eventualnog rizika i nosi se s rezultatima. Sposobnost razumijevanja i upravljanja rizikom omogućuje organizacijama da budu sigurnije u svoje poslovne odluke.  Plan i strategije korporativnog upravljanja koji su posebno usmjereni na upravljanje rizicima mogu pomoći tvrtki da postigne svoje ciljeve.