Coaching i Feedback

“Coaching oslobađa potencijal osobe da maksimizira vlastiti učinak”

T. Gallwey

Coaching je skup različitih metoda usmjerenih ka razvoju i napretku. Coaching podrazumjeva profesionalan i povjerljiv odnos između coacha i klijenta te se temelji  na otvorenosti i iskrenosti. Kontinuirano, partnersko praćenje pojedinca ili skupine pri radu je postalo nezaobilazno u poslovnom razvoju .

Coaching je koristan način razvijanja vještina i sposobnosti ljudi i povećanja uspješnosti te pomaže u rješavanju prepreka i izazova prije nego što se pretvore u glavne probleme. Uloga coacha jedna je od najkompleksnijih uloga u razvoju i napretku. Coaching je razgovor usredotočen na pomoć pojedincu da sam otkrije odgovore te pomaže ljudima da objektivno sagledaju vlastite postupke i reakcije čime izgrađuju samosvjesnost što je vrlo važno za izgradnju boljih odnosa i ispunjenijeg poslovnog ili privatnog života. Spoznajom i razumijevanjem vlastitih slabosti možete naučiti kako njima upravljati, pretvoriti ih u prednosti te postići željene ciljeve.


“Coaching nas usmjerava da postanemo najbolja verzija sebe”

Mirko Đukić

Kombinacija coachinga i povratnih informacija moćan je način motiviranja ljudi da poboljšaju svoje djelovanje i performanse. Kontinuirane povratne informacije i coaching koriste se za jačanje odgovarajućeg ponašanja, podučavanje zaposlenika novim vještinama, motiviranje zaposlenika da slijede višu razinu uspješnosti, mentorstvo zaposlenicima, kao i za ispravljanje nedostataka u radu. Na taj način ljudima pomažemo u ostvarenju svog punog potencijala.

Trening Coaching i feedback strukturirano razvija potrebne vještine kod polaznika za učinkovitu primjenu ovih vrijednih alata u svakodnevnom radu.

“Jedina efikasna povratna informacija je ona koju ne želimo čuti.”


Kome je trening namijenjen?

 • Upravama, višem i srednjem mandžmentu, prodajnom menadžmentu, voditeljima timova i projekata kao i svim voditeljima ostalih sektora koji rade u timu te žele steći vještine coacha za unaprijeđenje poslovnih rezultata i boljih odnosa.  
 • Individualno – svima vama koji želite steći ili unaprijediti svoje vještine u svrhu osobnog ili profesionalnog razvoja.

Ciljevi treninga

 • Razumijevanje osnovnog procesa coachinga i davanja povratne informacije
 • Upoznavanje i vježbanje vještina coachinga i davanja povratne informacije
 • Otkrivanje mogućih područja za poboljšanja uz pomoć tehnika koje će dobiti na treningu
 • Prihvaćanje coachinga i povratne informacije kao odličnih alata za permanentno učenje i usmjeravanje djelatnika, kao i za otkrivanje i korištenje njihovih potencijala za podizanje efikasnosti u poslu
 • Povezivanje poslovnih ciljeva sa svojim sposobnostima i snagama
 • Učinkovito snalaženje u procesima promjene
 • Upravljanje vremenom
 • Razvijanje samopouzdanja, samosvjesnosti i samopoštovanja
 • Razvijanje proaktivnosti
 • Maksimalna primjena komptencija i potencijala
 • Unaprjeđenje osobnog stila vođenja
 • Uspješna motivacija svoga tima
 • Efikasnija i učinkovitija komunikacija
 • Razvijanje odnosa s drugima

Pregled coaching i feedback treninga

 • Uvod u coaching i davanje povratne informacije
 • Načini razvoja ljudskih potencijala
 • Integrirani model
 • Model feedback-a
 • Afirmativni feedback i feedback za poboljšanje
 • Davanje feedback-a – praktične vježbe
 • Učinkoviti coach
 • Trebamo li vještine „coachinga“?
 • Ključni razlozi za provođenje coachinga
 • Kako savladati otpore u provođenju coachinga
 • Struktuirano vođenje coachinga – određivanje ciljeva i sadržaja
 • Metode coachinga
 • GROW model
 • Vještine uspješnog coachinga
 • Primjena coachinga – role play
 • Individualni akcijski plan