Kako ostvariti održivu uspješnost?

“Održiva uspješnost ovisi o stvaranju učinkovitosti na radnom mjestu.”

Zaposlenici su temeljna odrednica i nit vodilja svake organizacije i upravo oni potiču uspjeh. Kako bi zaposlenici zbilja poticali uspjeh, ključno je da budu angažirani na svom poslu.

Najveće pitanje je zašto zaposlenici nisu uključeni? Prema Gallupovom studiju, tek je 15% zaposlenika uključeno, a preostalih 85% nisu uključeni ili su aktivno isključeni.

Zaposlenici se moraju osjećati važnima i ravnopravnima te moraju na posao dolaziti s voljom. Kako biste to ostvarili potrebno je usmjeriti organizacijsku kulturu na razvoj, edukaciju i strast svojih zaposlenika. Zašto strast, iz razloga što učenje bez strasti ne donosi vrijednost, a strast bez učenja ne donosi razvoj.

Komunikacija unutar organizacije

Komunikacija unutar organizacije mora biti otvorene i zaposlenici moraju biti upućeni s organizacijskim ciljevima kako bi shvatili svoju svrhu i svoj doprinos organizaciji te se lakše povezuju s organizacijom. Organizacije koje komuniciraju ovakve informacije imaju izgrađeno odnos i povjerenje sa zaposlenicima i pružaju im potrebna znanja za donošenje odluka te su zaposlenici proaktivniji i samoinicijativniji.

Vrlo bitno je također provoditi redovne sastanke za usklađivanje pojedinačnih ciljeva s ciljevima organizacije, komunicirati da su rad i trud pojedinaca unaprijedili organizaciju i pospješili bolju poslovnu izvrsnost, provodite ankete kako i utvrdilo da su svi upoznati s vizijom organizacije i provoditi pravilnu delegaciju poslova.

Usklađivanje ciljeva

Zaposlenicima se ponekad organizacijski ciljevi čine velikim i nemogućim za ostvarenje no moraju uvidjeti kako njihov svakodnevni rad utječe na cjelokupne organizacijske ciljeve te ih moraju razumjeti. Kada su ciljevi jasno iskomunicirani, kada ih svi razumiju stvaraju se mjerljivi pokazatelji kojima zaposlenici uviđaju svoju svrhu, svoj doprinos i sposobni su uskladiti svoje radne zadatke s prioritetima organizacije.

Uključenost

Unaprijeđenje poslovne izvrsnosti i njegova održivost ovisi o svim zaposlenicima i na svim razinama ukoliko su angažirani i uključeni.Angažirani zaposlenici razumiju zašto i znaju kako što im daje priliku da daju bolje prijedloge za unaprijeđenje, razumiju potrebe tržišta i organizacije te podižu svoju učinkovitsto na višu razinu.

Pravovremeni pregled obavljenih zadataka

Dnevni i tjedni pregledi ključni su pokazatelji uspješnosti koji pružaju zaposlenicima uvid u spješnost i proaktivno prepoznaju eventualne probleme koji se mogu dogoditi unutar projekta ili zadatka.

Povratne informacije

Povratnim informacijama možemo spoznati prednosti i nedostatke u organizaciji te su iz tog razloga vrlo bitni. Razumijevanje načina na koji proces funkcionira i proces ispravljanja kada proces ne funkcionira zahtjeva povratne informacije, reviziju te usklađenost između očekivanih i realnih razina izvedbe.

Vrlo je često potrebna promjena organizacijskog načina razmišljanja kako bi se održala uspješnost i radna učinkovitost. Iako bi ciljevi trebali služiti kao putokaz, sposobnost gledanja izvan njih može dovesti do nevjerojatnih i neočekivanih prilika koje organizacijama omogućuju postizanje poslovne izvrsnosti na svim razinama i održavanje odličnih rezultata.

Održiva uspješnost nije moguća bez kvalitetnih poslovnih vještina. Uz sve navedeno, potrebno je kontinuirano razvijati zaposlenike, njihove kompetencije čime se održava manja fluktuacija zaposlenika i povećava se njihovo zadovoljstvo i osjećaj pripadnosti, važnosti i doprinosa. Samo uz kvalitetne zaposlenike i njihove vještine, održiva uspješnost i učinkovitost je zagarantirana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)