Detaljnije o Hani

bacc.oec. Hana Anić

Službeno obrazovanje

 • Poslovno Veleučilište Zagreb, preddiplomski studij marketinga i komunikacija

Certifikati

 • SVINAWEB – Akademija digitalnog marketinga
  • Google Ads, senior
  • Izrada web stranica, senior
  • Search Engine Optimization, junior
  • Izrada sadržaja, senior
  • Google Analytics, junior
  • Social media marketing, senior
  • Email marketing, senior