Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Coaching

coaching

COACHING –podrška osobnom i profesionalnom razvoju

Coaching je skup različitih metoda usmjerenih prema razvoju i napretku. Coaching podrazumjeva profesionalan i povjerljiv odnos između coacha i klijenta, a temelji se na otvorenosti i iskrenosti. Kontinuirano, partnersko praćenje pojedinca ili skupine pri radu je postalo nezaobilazno u razvoju osobnosti. Cilj takvog coachinga je potražiti potencijale zaposlenih i što bolje iskoristiti sve resurse, što ih pojedinac ima, a ne koristi.

Pružamo različite oblike učinkovite potpore i praćenja razvoja osobnosti zaposlenih, postizanja zacrtanih ciljeva, provedbu radnih zadataka, usmjeravanje razvoja, rješavanja kriza i konflikata. U individualnom ili grupnom coachingu potičemo nadarenosti i razvojne potencijale zaposlenika.

Područja u kojima je coaching koristan:

  • usklađivanje privatnog i poslovnog života
  • prihvaćanje odgovornosti
  • brzo i učinkovito donošenje odluka baziranih na temelju činjenica
  • razvijanje proaktivnosti
  • jačanje samopouzdanja
  • mijenjanje neželjenog ponašanja
  • razvijanje asertivnosti…

Svatko tko želi napredovati, biti uspješniji i zadovoljniji imat će koristi od coachinga.  Angažirajući coacha kreirate svoj put prema uspjehu.