Uspjeh počinje na radnom mjestu!

trening: UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA – Conflict Management

 „Konflikt je neizbježan pratioc života. Ključ je u tome da ga razumijemo i prihvatimo.”

Konflikti su sastavni dio ljudskih odnosa. Proizilaze iz činjenica o ljudskoj prirodi, prije svega da različiti ljudi (sa različitim potrebama, stavovima, interesima) žive i rade  zajedno i da međusobno komuniciraju.  Postoji uvriježeno mišljenje da je konflikt situacija dvije suprotstavljene strane, dakle da je neminovno da postoje pobjednik i gubitnik.

U poslovnom okruženju, od velikog je značaja imati suradnika, a ne protivnika.  Prevencija konflikta i vještine ponašanja u konfliktnim situacijama nam omogućavaju da svaku situaciju potencijalnog rizika prevedemo u situaciju mogućnosti.

Kome je namijenjen?

Namijenjen je  top i srednjim menadžerima, čiji se posao odvija u okruženju stalne izloženosti konfliktnim situacijama. Program Upravljanje konfliktima je koristan svima koji žele poboljšati svoje performanse u poslovnom, ali i naučiti pravila kojima mogu rješavati konflikte i u privatnom životu.

 

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

Omogućava prepoznavanje funkcionalnog i disfunkcionalnog konflikta, razliku između unutrašnjih i vanjskih konflikta i internih i eksternih konflikta. Trening omogućava prepoznavanje osobnog stila ponašanja u konfliktinim situacijama i učenje  metoda za efikasnije upravljanje konfliktima.

Naučit ćete kako primjenama metoda asertivne komunikacije zaustaviti eskalaciju konflikta  i kako intervenirati u kriznim situacijama i upravljati konfliktom među članovima svoga tima.

Saznat ćete  i bolje razumjeti „teške ljude” i načine kako doći do željenog cilja ili rješenja kako biste smanjili i efekte stresa i lakše razrješiti neugodne situacije.

 

Sadržaj

 

 • Mitovi o konfliktu
 • Pojam i vrste konflikata
 • Uzroci konflikata
 • Stilovi ponašanja u konfliktnoj situaciji i kompromis – prilagođavanje stila situaciji
 • Mapiranje potreba/interesa i strahova
 • Aktivno slušanje, tehnike postavljanja pitanja, asertivna komunikacija i konstruktivni feedback
 • Kada stimulirati konflikt?
 • Igre moći
 • Upravljenje vlastitim i tuđim emocijama
 • Elementi intervencije u kriznim situacijama i upravljanje konfliktom u timu
 • Što ljude čini teškim i nezgodnim za komunikaciju?
 • Kako izaći na kraj sa nezgodnim klijentima/kolegama/šefom?
 • Akcijski plan

 

Konflikti ili sukobi su sastavni dio ljudskih odnosa. Proizilaze iz nekoliko najosnovnijih činjenica o ljudskoj prirodi, prije svega da različiti ljudi (sa različitim potrebama, stavovima, interesima) žive zajedno i da imaju međusobnu komunikaciju. Pored toga, konflikt je uvijek određen i našim biološkim bićem, za koga je vlastito očuvanje prioritet. Svaki napad na integritet (direktan ili indirektan) izaziva dvije reakcije: borbu (uzvraćanje napada) ili bijeg (povlačenje iz situacije). Na kraju, i kultura u kojoj živimo oblikuje naše viđenje svijeta, pa i konflikata. Uvijek je važno otkriti kako određena kultura tretira konflikt (kao nešto negativno, kao mogućnost razvoja, kao sukob na život i smrt itd).