Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Besplatni seminar “Razvoj menadžmenta”

Licencirani trener održat će seminar “Vještine upravljanja” kod vas. Taj seminar uključuje vježbe kvalitetnog i provjerenog programa.

Koristi od dogovora za održavanje seminara o vještinama upravljanja su sljedeće:

  • Omogućava menadžerima vrednovanje sadržaja i kvalitete treninga.
  • Dozvoljava menadžmentu da procijeni mišljenje svojih menadžera o programu.
  • Sudionici izrađuju osobni “Plan djelovanja” u svrhu postizanja osobnih ciljeva te ciljeva povećanja prihoda i smanjenja troškova.
  • Omogućava dvosatni seminar o kritičnim vještinama upravljanja bez troškova za vas.

Licencirani  predavači održat će seminar “Vještine upravljanja” bez troškova za vas, no pod sljedećim uvjetima:

  • Svi donositelji odluke prisustvuju seminaru od početka do kraja.
  • Seminar se odvija bez ometanja i prekida.
  • Neposredno nakon završetka seminara odlučit će se hoće li poduzeće sudjelovati u programu.