Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Istraživanja

Našim klijentima nudimo usluge istraživanja za:

• TVRTKE

• POJEDINCI

• NEPROFITNE ORGANIZACIJE

 

TVRTKE

U današnje vrijeme brzih promjena i sve zahtjevnijih potrošača, menadžerima se postavljaju kontinuirani zahtjevi za promjenama i unaprijeđenjima poslovanja, kako bi njihove tvrtke opstale u sve zahtjevnijem konkurentskom okruženju. Iz godine u godinu ambiciozni planovi povećavaju potrebu za donošenjem poslovnih odluka u relanom vremenu, prije konkurencije, a temeljene na činjenicama.

INTERNA ISTRAŽIVANJA:

• istraživanje stavova zaposlenih

• procjena zaposlenika

• korporativna kultura

• timski rad

• suradnja među odjelima

• procjena menadžment tima

• priprema za trening

• ocjena treninga

• analiza ambicija radnika

• razvoj kompetencija

• profesionalna orijentacija

• usmjerenost kupcima

• servis kupcu

• stavovi o viziji i misiji

• motiviranje za zadatke

• ’leadership’

• i mnoga druga…

 

EKSTERNA ISTRAŽIVANJA:

• istraživanje stavova kupaca

• istraživanje potreba kupaca

• tržišna pozicija brenda

• navike kupaca

• snimanje konkurencije

• servis kupaca

• svijest o brendu

• istraživanje tržišta pred lansiranje novog proizvoda

• zadovoljstvo uslugom

• ciljana istraživanja na web stranici

• KPI (Key Performance Indicators) istraživanja

• i mnoga druga…

 

POJEDINCI

Izrada istraživanja za doktorske disertacije, magistarske, izvorne znanstvene članke i diplomske radove.

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Istraživanje zadovoljstva sudionika kongresa, konferencija i simpozija.