Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Coaching

COACHING – podrška osobnom i profesionalnom razvoju

Coaching je skup različitih metoda usmjerenih prema razvoju i napretku. Coaching podrazumjeva profesionalan i povjerljiv odnos između coacha i klijenta, a temelji se na otvorenosti i iskrenosti.

Kontinuirano, partnersko praćenje pojedinca ili skupine pri radu je postalo nezaobilazno u razvoju osobnosti. Cilj takvog coachinga je potražiti potencijale zaposlenih i što bolje iskoristiti sve resurse, što ih pojedinac ima, a ne koristi.

Pružamo različite oblike učinkovite potpore i praćenja razvoja osobnosti zaposlenih, postizanja zacrtanih ciljeva, provedbu radnih zadataka, usmjeravanje razvoja, rješavanja kriza i konflikata. U individualnom ili grupnom coachingu potičemo nadarenosti i razvojne potencijale zaposlenika.

Područja u kojima je coaching koristan:

• usklađivanje privatnog i poslovnog života

• prihvaćanje odgovornosti

• brzo i učinkovito donošenje odluka baziranih na temelju činjenica

• razvijanje proaktivnosti

• jačanje samopouzdanja

• mijenjanje neželjenog ponašanja

• razvijanje asertivnosti…

Svatko tko želi napredovati, biti uspješniji i zadovoljniji imat će koristi od coachinga. Angažirajući coacha kreirate svoj put prema uspjehu.