Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Mišljenja 3S klijenata

DeLaval International
Olof Gertz, direktor odjela za ljudske resurse, DeLaval :
Vodeća svjetska kompanija mora kontinuirano raditi na svom napretku. Ako to ne činite, prestajete biti broj jedan. Da bismo omogućili trajni napredak, moramo znati svoje jake i svoje slabe strane i moramo znati gdje se napredak može i treba ostvariti. Naglasak je na riječi ‘znati’. Ne samo misliti, nagađati ili pretpostavljati. Da biste zaista znali, morate stalno mjeriti kako zaposlenici širom svijeta ocjenjuju svoje sposobnosti uspješnog obavljanja poslova.


Sa zaposlenicima po čitavom svijetu koji su raspoređeni u približno 70 kompanija i komuniciraju na 30 jezika, predstavlja nam izazov, u geografskom, lingvističkom pa i administrativnom i tehničkom smislu, prikupiti informacije, tj. prikupiti činjenice na temelju kojih naš upravljački tim mora donijeti odluku. Kako bismo riješili taj problem, odlučili smo se na suradnju s 3S, a razlozi zbog kojih je naš izbor pao upravo na njih su sljedeći:

  • 3S ima široko i bogato iskustvo (lokalno i međunarodno), a njihove vrijednosti i stavovi prema potrebi za upravljanjem na temelju činjenica uklapaju se vrlo dobro u naš uspješan način poslovanja.
  • 3S ima, uz već navedene vrijednosti i stavove, čitav radni postupak i “alat” (SurveyToolTM) koji omogućavaju upravljačkom timu i operativnim menadžerima sredstva za upravljanje i izvršavanje zadataka.
  • Članovi upravljačkog tima nisu željeli provesti još jedno općenito “istraživanje mišljenja zaposlenika” već su htjeli procijeniti vitalna pitanja i pitanja vezana uz poslovanje. Takvo ciljano istraživanje dobro se uklapa u način rada 3S.
  • Način rada omogućuje nam da na jednostavan i razumljiv način iskoristimo rezultate svakog istraživanja kako bismo utjecali na naše sposobnosti postizanja ukupnih ciljeva i postali još uspješniji.
  • Suradnja s 3S pruža nam mogućnost mjerenja, praćenja i određivanja ciljeva za kritične pokazatelje poslovanja koji se temelje na procjeni, npr. naš radni učinak prema svakom pokazatelju. Istovremeno možemo vidjeti kako su zaposlenici odredili prioritete među područjima. To je jedinstveno!
  • Nastojimo biti neovisni o konzultantima. Suradnja sa 3S u skladu je s tim ciljem. Sa SurveyToolTM možemo i sami provoditi istraživanja, bez podrške konzultanata, i na taj način postići učinkovitost troškova i vremena. Imati pristup svim informacijama i činjenicama preko interneta doista je sjajna prednost.
  • Kompetencija 3S u poslovanju – razvoj menadžmenta čini ih vrijednim kada imamo potrebu za vanjskim suradnikom

SAS Institute-SAS
Niklas Hjelt, direktor proizvodnje, SAS Sweden
‘Sa SurveyToolTM štedimo vrijeme i novac’
Naša suradnja započela je u jesen 2002. godine kada sam se počeo raditi kao direktor marketinga u SAS Sweden. Bili su nam potrebni podaci o tržištu i našim kupcima vezani uz našu tržišnu poziciju i stavove kupaca prema nama. 3S je proveo istraživanje o kupcima, partnerima i tržištu što je stvorilo osnovu za naše strateške odluke i kasniju implementaciju promjena u poslovanju, utemeljenih na tim odlukama.

Od 2003. godine istraživanja provodimo sami s alatom SurveyToolTM. Također, izrađujemo projektne evaluacije, mjerimo učinkovitost prodajnog tima, provodimo razna marketinška istraživanja među različitim ciljnim grupama i istraživanja o stavovima unutar poduzeća.

Ta su istraživanja i dobiveni rezultati ove godine postali važan dio aktivnosti i ciljeva u našem planu poslovanja.

SurveyToolTM i suradnja s 3S omogućava sve ovo, a pritom nam štedi vrijeme i novac.