Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Baza anketnih upitnika

Anketa, najčešće korištena znanstvena metoda istraživanja ponašanja potrošača i javnog mnijenja, upotrebom Barometra poprima oblik primjeren zahtjevima suvremenog istraživanja tržišta.

On-line metoda anketiranja znači brzo, jednostavno i učinkovito mjerenje stavova čime uspješno zadovoljava potrebu sudionika na tržištu za brzim i transparentnim analizama tržišnih kretanja.

Anketa provedena putem Barometra tipično je kvantitativno istraživanje tržišta čije su osnovne odlike da prikuplja činjenice a ne interpretaciju velikog broja ispitanika, a podaci prikupljeni postavljanjem ‘zatvorenog’ tipa pitanja veoma su podobni za statističku obradu.