Uspjeh počinje na radnom mjestu!

trening: Učinkoviti menadžer 21. stoljeća

PROAGO Učinkoviti menadžer 21 stoljeća
Pomaže menadžerima pri jasnijem sagledavanju svoga poslovanja…

Menadžer pomaže ljudima napredovati – načinom na koji upravljamo možemo im olakšati ili otežati osobni razvoj. Mi upućujemo ljude u pravom ili krivom smjeru. Izvlačimo ono najbolje iz njih ili ih gušimo. Podržavamo njihov integritet ili ih kvarimo. Mi ih podučavamo da stoje uspravni i jaki ili ih deformiramo… bili mi toga svjesni ili ne.”
Dr. Peter Drucker

U težnji da svojim partnerima ponudimo što kvalitetniji program za edukaciju menadžera razvili smo program Učinkoviti menadžer 21 stoljeća za razvoj menadžera.

VJEŠTINE / KOMPETENCIJE PO IZBORU MENADŽERA SU:

 1. Komunikacija
 2. Pružanje usluga kupcima

 3. Razvoj zaposlenika / motivacija

 4. Postavljanje prioriteta

 5. Pregovaranje

 6. Rješavanje problema

 7. Strateško planiranje / razmišljanje

 8. Upravljanje promjenama

 9. Upravljanje stresnom situacijom

 10. Izbor kadrova / zapošljavanje

CILJEVI PROGRAMA:

 • Omogućiti menadžerima sudionicima usvajanje dvaju vještina vezanih uz upravljanje svaki mjesec

 • Pripremiti menadžere da podijele znanja s ostalima

KORISTI PROGRAMA:

 • Stručni predavači

 • Kvalitetan trening

 • Kvalitetni materijali

 • Ponavljanje u intervalima
 • Učvršćivanje vještina

 • ‘Team building’

 • Bogati resursi treninga

 • Mogućnost povezivanja i razmjene informacija

 • Osobni “Plan djelovanja”

 • Certifikat o završenom programu

Linkovi:

 • Teme radionica

 • Kombinirano učenje

TEME RADIONICA:

KAKO NADMAŠITI OČEKIVANJA KUPACA

 • Iznenadite, zaprepastite i zadivite kupce

 • “Četiri kruga” usluge

 • Vratite kupce u šest koraka

ODAVANJE PRIZNANJA: KLJUČ RJEŠENJA ZA BOLJE UČINKE

 • Odavanje priznanja putem uključivanja – u tri koraka

 • Zarazno vođenje

 • Kako do motivacije

KAKO POSTATI VOĐA KOJI TRANSFORMIRA

 • Tri dinamična pitanja o vodstvu

 • Mudro ulažite u međuljudske odnose

 • Pet vježbi memoriranja za vođe

KAKO POSTATI ISTJERIVAČ STRESA

 • Četiri strategije za upravljanje stresnim situacijama

 • Mentalno ponavljanje

 • Ovladavanjem stresa do mentalne inteligencije

PREGOVARANJEM DO OBOSTRANE POBJEDE

 • Četrnaest temeljnih pregovaračkih strategija

 • Dobivanje i davanje ustupaka

 • Relativna vrijednost prednosti

PREDNOST SLUŠANJA

 • Tri rješenja za vođenje pomoću slušanja

 • Najviše 14 do 17 sekundi do primanja informacije
 • Aktivno slušajte svoje zaposlenike

KAKO ISKORISTITI KREATIVNOST VAŠEGA MENADŽERSKOG TIMA

 • Prvi korak kod uvođenja promjena

 • Kreativnošću do predanosti

 • Kreativnost kao razlika između menadžera i vođa

STVARANJE POZITIVNE SLIKE O SEBI

 • Postavite pozitivna očekivanja

 • Sto postotni integritet

 • Govorite jezikom vođe

KAKO UPOŠLJAVATI, OBUČAVATI I NAGRAĐIVATI ZAPOSLENIKE

 • Pet rješenja za uspješno upošljavanje

 • Stvarni prikaz radnih zadataka

 • Čuvajte zaposlenike koji su usmjereni na usluge

STVARANJE VOĐE MENTORSTVOM

 • Njegujte talent vođe

 • Stvarajte pozitivnu radnu atmosferu

 • Odredite smjer, aktivnosti i ravnanje

RAZVIJANJE STRATEGIJE UTROŠKA VREMENA

 • Zadatak kao polazište za mjerenje

 • Ledeni poljubac riječi ‘da’

 • Upravljajte preraspodjelom prioriteta

MOTIVIRANIM LJUDIMA DO VEĆE PRODUKTIVNOSTI

 • Ulaganje u dobrovoljan trud

 • Nastojte zadržati smisao

 • Četiri načina izvedbe

STRATEŠKIM RAZMIŠLJANJEM DO UNAPRJEĐENJA STRATEŠKOG PLANIRANJA

 • Tri stupnja strateškog razmišljanja

 • Povrat ulaganja (ROI) usklađivanja strategija

 • Strateški faktori uspjeha

KAKO RAZVITI I SAČUVATI ODNOS

 • Pronađite zajedničke stavove

 • Srž komunikacije

SEDAM KORAKA DO UČINKOVITOG DELEGIRANJA

 • Povjerite zaduženja

 • Dodijelite ovlasti

 • Izgradite odgovornost

OTIVIRANJE KROZ POZITIVNU KOMUNIKACIJU

 • Razmišljajte – vjerujte – djelujte

 • Zadatak: učini me posebnim

 • Preoblikujte negativne komentare

KAKO POSLOVATI SA ZAHTJEVNIM KUPCIMA

 • Poslovanje sa zahtjevnim kupcima u sedam koraka

 • Osluhnite i ono čega nema u pritužbi

 • Moćno oruđe u pružanju usluga kupcima

VOĐE OŽIVLJUJU PROMJENE

 • Pet strategija za uvođenje promjena

 • Razotkrijte “moć priče”

 • Podržavajte hrabra nastojanja

KAKO SE POVEZATI: KOMUNICIRAJTE NA VIŠEM STUPNJU

 • Zakon identifikacije

 • Tri odgovornosti kod vođenja zasnovanog na povezivanju

 • Odgovorite na pitanja koja će vas povezati

KAKO POMOĆI ZAPOSLENICIMA DA NADMAŠE SAMI SEBE

 • Nastojte biti odlični

 • Potičite odgovornost na dobrovoljnoj bazi

 • Usredotočite se na ono što je moguće

70-MINUTNI SAT

 • Dvanaest brava koje zaključavaju produktivno vrijeme

 • Paradoks vremena

 • Uravnoteženo delegiranje

UČINKOVITA TELEFONSKA KOMUNIKACIJA

 • Govorna pošta: strateško komunikacijsko oruđe

 • Okrenite “igru lovice” u zajedničku korist

 • Uzdižite važnost komunikacije

UČINKOVITO PLANIRANJE U 7 KORAKA

 • Izoštrite cilj rukovođenja

 • Održavajte kontakte i dovršite

 • Strateško mapiranje

OPHOĐENJE SA ZAHTJEVNIM LJUDIMA

 • Rješavajte probleme – ne uzmičite

 • Kada se morate suočiti, pripremite tekst razgovora

 • Gradite mostove do zahtjevnih ljudi

KOMBINIRANO UČENJE:

Najbolji obrazovni psiholozi tvrde da su potrebna tri elementa kako bi trening imao trajno pozitivan učinak na ljudsko ponašanje. Ovdje su navedena ta tri elementa i način na koji se kombiniraju u programu Učinkoviti menadžer 21 stoljeća.

MJERENJE NAPRETKA

Učenje je proces, a ne jednokratna manifestacija. Tijekom 12 uzastopnih mjeseci, sudionici završavaju 48 sati treninga u učionici uz obradu 24 grupa vještina te izrađuju osobni “Plan djelovanja” kako bi primijenili ono što su naučili.

BOGATI PISANI MATERIJALI

Sudionici stvaraju bogatu biblioteku vježbi i informacija u pisanom obliku.

POVEZIVANJE I RAZMJENA

Dijeljenje usvojenog znanja s polaznicima razvija voditeljske vještine povećava vrijednost treninga i učvršćuje proces učenja.