Uspjeh počinje na radnom mjestu!

trening – Managerske vještine – EFQM Excellence modelUnaprjeđenje učinkovitosti poslovanja organizacije korištenjem samoprocjene po EFQM Excellence Modelu®

Najvažnije je postići orijentiranost top managementa prema kvaliteti. U nedostatku iskrene manifestacije interesa na vrhu, malo toga će se dogoditi ispod.“

Joseph M. Juran

Cilj radionice:

Cilj radionice je upoznati top i middle management s beneficijama i načinom korištenja samoprocjene – alata za utvrđivanje postojećeg stanja organizacije (Gdje smo?) i izrade akcijskih planova unaprjeđenja (Gdje želimo biti?). Edukacijom o metodama i tehnika samoprocjene polaznici će biti osposobljeni za njezino samostalno provođenje.

Preduvjet uspjeha

Metode uvođenja novog procesa iziskuju podršku top managementa i trening koji osigurava uspješnost uvođenja procesa i njegovo funkcioniranje. Novi procesi iziskuju kontrolu upravljanja kao i integriranu komunikaciju između zaposlenika uključenih u samoprocjenu. Nadzor i praćenje postignutog rezultata promjene i njegova usporedba sa planiranim stvara plodno tlo za unaprjeđenje.

Okvirni tok radionica

Upoznavanje polaznika sa EFQM modelom njegovim kriterijima, pitanjima u upitniku i njihovim sadržajem. Organizacija timova za samoprocjenu, provedba samoprocjene i utvrđivanje akcijskog plana unaprjeđenja. Nakon detektiranja kriterija sa najmanje dobrim rezultatom cilj je napraviti tailor-made radionicu koja će pokriti one elemente u kojima je potrebno unaprjeđenje.

Što dalje?

Polaznici će naučiti samostalno raditi samoprocjenu i na taj način moći kontinuirano unaprijeđivati poslovanje međusobnom komparacijom rezultata samoprocjene, izradom i provedbom akcijskih planova unaprjeđenja. Produkt je i snaženje veze između srednjeg i top mangementa jer ljudi su neophodni za idejno rješenje i provođenje procesa, a upravo kreativne i inovativne ideje utječu na funkcijske, ali i strateške promjene.

Tko može provoditi samoprocjenjivanje?

 • Pojedinci koji žele bolje razumijeti poslovne procese u svojoj organizaciji
 • Samoprocjenu mogu provoditi i pojedinci s ciljem međusobne usporedbe rezultata, određivanja prosječnog rezultata i utvrđivanja područja najvećeg odstupanja u mišljenju

 • Grupa može provoditi samoprocjenu određivanjem organizacijskih snaga i područja za unaprjeđenje

Tko bi trebao biti prisutan?

Radionica je namijenjena vrhovnom (top) i srednjem (middle) managementu koji predstavlja nositelje strateških i operativnih odgovornosti. Osobit značaj i potencijal radionice leži u jačanju interesa u okviru top managementa.

Sadržaj radionice:

Modul 1 (od 9.00-16.00)

 • Što je Poslovna izvrsnost?

 • Zašto koristiti samoprocjenjivanje organizacije

 • Tipovi samoprocjene

 • Načela poslovne izvrsnosti

 • Samoprocjenjivanje po EFQM Excellence Modelu®

 • Samoprocjena i razvoj organizacije

Modul 2 (od 9.00-16.00)

 • Postavljanje organizacijske strukture za provođenje samoprocjene

 • Šest ključnih koraka u provođenju samoprocjene

 • Približavanje pitanja iz upitnika za samoprocjenu i njihovo razjašnjavanje u cilju potpunog razumijevanja njihovog sadržaja

 • PDCA-Plan Do Check Act analiza

 • RADAR pristup u prosudbi prema EFQM Excellence Modelu®

 • Akcijski plan provođenja samoprocjene

Nakon modula 1 i modula 2 prelazi se na konkretnu provedbu samoprocjene prema utvrđenoj organizacijskoj strukturi.

Što nakon dobivanja rezultata samoprocjene?

 • Utvrditi u kojim kriterijima su rezultati najmanje dobri (vodstvo, ljudi, politika i strategija, partnerstva i resursi, procesi, rezultati ljudi, rezultati kupaca, rezultati društva, rezultati ključnih pokazatelja).

Modul 3 (provest će se nakon dobivanja rezultata samoprocjene)

 • Usmjeriti se na dodatno usavršavanje u području kriterija s najmanje dobrim rezultatima

 • Utvrđivanje akcijskog plana unaprjeđenja baziranog na PDCA analizi

 • Zajedničko osmišljavanje akcijskog plana i određivanje njegova provođenja prema SMART principu

Beneficije polaznika

Polaznik će:

 • upoznati osnovne elemente EFQM modela

 • uočiti značaj holističkog pristupa managementu i poslovnim funkcijama

 • razumijeti svrhu i postupak samoprocjene

 • znati postaviti organizacijsku strukturu za provođenje samoprocjene

 • razumijeti značaj i uočiti svoju ulogu u poboljšavanju procesa, proizvoda, usluga kao i odgovornost za dugoročnost uspjeha

Polaznik će moći:

 • putem samoprocjene razlučiti organizacijske snage i područja u kojima se mogu napraviti unaprjeđenja

 • koristiti samoprocjenu na razini cijele organizacije ili jednog odjela

 • sastaviti prioritete i glavne točke akcijskog plana, korporativnog planiranja, plana razvoja i implementacije aktivnosti unaprjeđenja

 • ohrabriti vlastitu organizaciju za periodično praćenje napredovanja prema poslovnoj izvrsnosti

 • analizirati i klasificirati rezultate samoprocjene

 • koristiti samoprocjenu kao povratnu informaciju za kontrolu provedenih akcija

 • poboljšati procese koji utječu na zadovoljavanje kupaca