Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Komunikacijske vještine

Najvažnija stvar u komunikaciji je čuti ono što se ne govori.“

Komunikacija je proces koji se između dvoje ili više ljudi odvija neprekidno, onda kada smo ga svjesni i onda kada nismo. Često komuniciramo spontano, impulzivno, bez dovoljno svijesti o tome kako naš sadržaj i forma komunikacije utječu na sugovornika. Događa se da poruka koju želimo poslati i ona koju smo poslali nisu usklađene, što može dovesti do nerazumijevanja.

Kako bismo izbjegli situacije koje mogu dovesti do blokiranja komunikacije i potencijalno do konflikta, neophodno je da naše vještine komuniciranja stalno unaprjeđujemo.

Teme koje se obrađuju na treningu čine skup tehnika koje će nam omogućiti da komuniciramo na način da nas drugi čuju, saslušaju i razumiju.

Mijenjajući sebe mijenjamo i druge.

Ako u svakodnevnoj komunikaciji napravimo pomak u odnosu na dosadašnje stanje, to će primijetiti i naša okolina – obitelj, kolege, prijatelji, partneri, šefovi i oni kojima smo mi šefovi i ostali sa kojima smo u kontaktu.

Time ćemo i njih motivirati da preispitaju svoj način komunikacije sa nama i da unesu pozitivne promjene.

Kome je namijenjen?

Profesionalcima menadžerima čiji se posao odvija u dinamičnom okruženju i koji shvaćaju da znanje komunikacijskih vještina određuje uspješnost posla.

Svima koji žele poboljšati svoje komunikacijske vještine u poslovnom i privatnom životu

Sadržaj

  • Osnovni principi komunikacije, vrste komunikacije
  • Prepreke u komunikaciji

  • Komunikacijski stilovi

  • Aktivno slušanje, postavljanje pitanja, davanje feedbacka – pohvala i kritika
  • Mapiranje potreba i interesa

  • Asertivno reagiranje i Ja govor
  • Vođenje sastanaka
  • Neverbalna komunikacija
  • Pisana i drugi oblici komunikacije (E-mail, telefon, izvještaji,…)
  • Komunikacija sa zahtjevnim klijentima i članovima tima

Koristi za Vas i Vašu tvrtku

Naučit ćete kako aktivnim slušanjem poboljšati komunikaciju, kako da na postavljeno pitanje dobijete odgovor «DA», kako davati konstruktivan feedback i tako poboljšati motivaciju svojih suradnika, te postati omiljen vođa.

Naučit ćete kako obratiti veću pažnju na neverbalne poruke i njima upravljati.