Uspjeh počinje na radnom mjestu!

USLUGE – EFQM model poslovne izvrsnosti

-

Što je EFQM model poslovne izvrsnosti i od čega je sastavljen?

EFQM Excellence Model® je najpoznatiji europski model poslovne izvrsnosti i sastoji se od devet kriterija.

Čemu služi EFQM Excellence Model® i kako ga upotrijebiti?

EFQM model strukturnim pregledom olakšava ljudima razumijevanje koncepta izvrsnosti, a uz pomoć obrasca za samoprocjenjivanje model omogućuje organizaciji mjerenje onoga što radi i nudi plan mogućeg poboljšanja. Model predstavlja moćan alat za “visioning” stvaranje vizije. Uspješnu organizaciju čini pet kriterija; osposobljavatelji (enablers) vodstvo, ljudi, politika i strategija, partnerstva i resursi i procesi, a preostala četiri kriterija su rezultati (results); rezultati ljudi, rezultati kupaca, rezultati društva, rezultati ključnih pokazatelja. Kakav je njihov međuodnos? Kriteriji osposobljavatelja pokrivaju aspekte onoga što organizacija čini da bi postigla rezultat koji se mjeri kriterijima rezultata koji opet koriste povratnu informaciju rezultata u unaprjeđenju svoga poslovanja.

Temeljna načela EFQM Excellence Model-a®

1. Orijentacija na rezultate

2. Orijentacija na klijente

3. Vodstvo i postojanost svrhe

4. Upravljanje pomoću procesa i činjenica

5. Razvoj i uključivanje

6. Neprestano učenje, inoviranje i poboljšavanje

7. Razvoj partnerstva

8. Društveno odgovorno poslovanje

Samoprocjena (Self-Assessment)

Samoprocjenjivanjem organizacije ili jednog organizacijskog odjela dobivamo samoinformativno saznanje koje predstavlja početnu točku za implementaciju strateških ciljeva i njihovo kontinuirano unaprjeđivanje.

Zašto provoditi samoprocjenu? Kako biste:

 • pomogli svojoj organizaciji u identificiranju sadašnje pozicije (Gdje smo?) i određivanju budućih smjerova i prioriteta (Gdje želimo biti?)

 • mogli uspoređivati međusobne uspjehe s drugim organizacijama, odjelima, timovima etc.

 • ohrabrili organizaciju na kontinuirano i redovno praćenje napretka što je vrlo motivirajuće

 • mogli procijeniti imaju li svi članovi managerskog tima isti pogled na organizacijska postignuća i slabosti

 • kreirali zajednički fokus međusobnim dogovaranjem prioriteta

 • eliminirali preveliki broj raznih akcija unaprjeđenja i usmjerili energiju na prave stvari

Kako provoditi samoprocjenu?

Samoprocjena se radi interno od strane ljudi u organizaciji – radi se od strane zaposlenika, a ne za njih. Za velike funkcionalne organizacije dobro je provoditi samoprocjenu u manjim sredinama odnosno po poslovnim funkcijama, pojedinim odjelima ili timovima.

Koji se ciljevi žele postići samoprocjenom?

 • utvrditi razvojni stadij organizacije obzirom na rezultate samoprocjene

 • utvrditi puteve budućeg razvoja

 • razlučiti organizacijske snage i područja u kojima se mogu napraviti unapređenja

 • planirati akcije za poboljšanje i pratiti njihov napredak

 • kontinuirano unaprjeđivati poslovanje cjelokupne organizacije

 • utvrditi prednosti i nedostatke poslovne strategije svoje organizacije

 • utvrditi područja kojima treba posvetiti posebnu pozornost

 • poticanje donošenja odluka baziranih na Fact Based Management-u

 • stjecanje cjelovitog pregleda organizacije ili odabranog dijela organizacije

 • snaženje ekonomičnosti i efikasnosti djelovanja organizacije

-

-

-