Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Performance Appraisal – Procjena radnog učinka

Kakav je vaš radni učinak? Kakve su kompetencije vaših zaposlenih? Na koji način procjenjujete kompetencije i na koji način razvijate svoje zaposlenike?

Performance appraisal predstavlja formalnu menadžersku proceduru za evaluaciju uspješnosti, koja se koristi posljednjih 60 godina. Kod procjene radnih performansi, pojavljuje se tendencija menadžera da procjenjuju druge. To može dovesti do etičkih, motivacijskih pa čak i zakonskih dilema i problema na poslu.

Performance Appraisal svojom strukurom osigurava proceduru procjene kao zakonski utemeljene, korektne i motivirajuće. Omogućava da se procjenjuju kompetencije potrebne za svako područje rada, da se zajedno sa zaposlenim prati i planira napredak u područjima u kojima je potreban dodatni razvoj.

Kako se izvodi?

1. Određivanje ciljeva – koji je cilj procjene, zašto se vrši procjena?

2. Određivanje profila, utvrđivanje potrebnih kompetencija – razrada kompetencija po razinama matrice, razrada pojedinačnih kompetencija, razrada razina.

3. Radna metodologija – koja podrazumjeva nekoliko faza:

  • Priprema procjenitelja
  • Kreiranje matrica za procjenjivanje razina kompetencija
  • Procjena i samoprocjenjivanje zaposlenih
  • Analiza rezultata
  • Ugovor i akcijski plan

Izazovi koji nas čekaju su veći i zahtjevniji od onih koje smo već osvojili. Znanja i vještine koje imamo, dovoljni su da rezultat postignemo danas. Okrenimo se prema sutra, planirajmo naš razvoj!

_____________________________________________________________________