Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Poslovno savjetovanje – Consulting

U današnje vrijeme brzih promjena i sve zahtjevnijih potrošača, menadžerima se postavljaju kontinuirani zahtjevi za promjenama i unaprijeđenjima poslovanja, kako bi njihove tvrtke opstale u sve zahtjevnijem konkurentskom okruženju. Iz godine u godinu ambiciozni planovi povećavaju potrebu za poznavanjem uspješnih radnih sistema i metodologija.

Našim klijentima nudimo usluge poslovnog savjetovanja s ciljem unaprijeđenja operativnog poslovanja kao i potporu u procesima reinženjeringa poslovnih procesa (BPR- Business Process Reengineering), redefiniranja strategija i restrukturiranja poslovanja koristeći pri tome PROAGO metodologiju. Specifičnost usluge poslovnog savjetovanja je vezana za vaše potrebe.

 

PROAGO u svojem radu kombinira i umrežava tri osnovna resursa vaše tvrtke:

• ponuda

• kupci

• radna metodologija

 

Značajke našeg pristupa:

• promjena razmišljanja

• orjentacija prema procesima

• temeljna promjena pristupa u rješavanju problema

• pokušaj izvođenja posla na drugačiji – učinkovitiji način

• drastične promjene

• ponovni početak

• reinventivnost, te dinamičan i kreativan pristup poslu

• korijenito redefiniranje, reorganizacija i redizajn poslovnih procesa, te

• orjentacija na temeljne poslovne procese (core business)

 

Kako se u suvremenom poslovnom upravljanju sve veća važnost posvećuje poslovnom planiranju i odnosima s klijentima, svoje djelovanje smo usmjerili na te segmente poslovanja kao i na njihovu interakciju s ostalim poslovnim funkcijama unutar tvrtke. Na zahtjev klijenta smo u mogućnosti ponuditi i kompletnu uslugu i za ostale poslovne funkcije.

Poslovno savjetovanje je djelatnost u kojoj je iznimno važno povjerenje između poduzetnika i poslovnog savjetnika (konzultanta), a u izgradnji povjerenja veliku ulogu imaju reference konzultanta i konkretni rezultati postignuti na pojedinim projektima.

 

PROAGO Vam nudi visoku profesionalnost, znanje i dugogodišnje iskustvo svih konzultanata, a sve to uz najviše poslovne standarde.

PROAGO poslovna rješenja bazirana su na dugogodišnjem iskustvu u razvoju prodajnih organizacija.

 

Cilj procesa je podizanje efikasnosti sistema.