Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Izrada matrica kompetencija

Matrica kompetencija predstavlja ‘alat’ koji omogućuje sustavno praćenje i usmjeravanje razvoja zaposlenika, a najčešće je polazišna točka za provođenje assessment centara.

Njezina je svrha da službeno ‘predstavi’ kompetencije, kao i njihovu razinu razvijenosti koje se u određenoj organizaciji ‘traže’ za obavljanje pojedinih poslova.

Više uskoro…