Uspjeh počinje na radnom mjestu!

AC/DC – uvod

 

AC/DC (Assessement/ Development Centre) je standardizirano procjenjivanje ponašanja, kompetencija ali i uvjerenja i vrijednosti zaposlenika kroz praćenje ponašanja i rada u unaprijed definiranim i standardiziranim situacijama.

Svrha AC-a je prvenstveno doći do što objektivnijih podataka o trenutnim kompetencijama za određene zadatke koji su sastavni dio posla koji zaposlenik obavlja, a DC, kao logičan nastavak AC-a je, zapravo, određivanje smjera, akcija i razvojnog puta za procijenjene zaposlenike kako bi se ključne kompetencije podigle na razinu potrebnu za obavljanje određenog posla ili napredovanje.


_______________________________________________________________________________

Assesment i Development centar (AC/DC) – procjena menadžera

Kako bi se u današnjoj tržišnoj ekonomiji osigurala dugoročna konkurentnost više nije dovoljno imati ili stalno uvoditi nove proizvode ili usluge. Od sve većeg značaja su kompetencije zaposlenika koji su u kontaktu s kupcima / partnerima i koji u tim kontaktima trebaju kompetencije za stvaranje dodatne vrijednosti na postojeće proizvode ili usluge.

Assessment centar je vrednovanje ponašanja zaposlenika na određenim poslovima koje se zasniva na sustavnom praćenju rada u raznim situacijama i u različitim odnosima koji su vezani uz specifičan posao kojim se zaposlenik bavi. AC/DC je najčešće dvodnevna ili trodnevna radionica u kojoj se kroz usmjerene intervjue, prezentacije, psihologijska testiranja, individualne i grupne zadatke koji simuliraju situacije iz svakodnevnog poslovnog konteksta, promatraju i procjenjuju odredene menadžerske vještine od strane iskusnih i uvježbanih procjenjivača. Assessment centar je vrlo popularna tehnika za procjenu individualnih potencijala i najčešće se primjenjuje za menadžerske, ali i mnoge druge pozicije koje zahtijevaju rješavanje složenih problema ili rad pod stresnim uvjetima.

Najčešće analizirane kompetencije su: odnosi s ljudima, otpornost na stres, planiranje i organiziranje, motivacija, prilagodljivost i fleksibilnost, rješavanje problema, vođenje, komunikacija, donošenje odluka i inicijativa, a kod prodajnih pozicija i mnoge prodajne kompetencije kao što su vladanje prigovorima, tehnika pitanja, aktivno slušanje i mnoge druge.

Osnovni koraci u procesu rada AC-a:

1. Identifikacija razvojnih područja

2. Izrada matrice kompetencija

3. Procjena razine znanja i vještina

Najčešći ciljevi AC-a su:

 • izrada razvojih puteva s određivanjem specifičnih edukacija za svakog zaposlenika posebno
 • određivanje razine kompetencija vezano uz popunjavanje matrica kompetencija
 • procjena menadžera – koji menadžer je najbolji izbor za promaknuće na određenu poziciju.

Koristi od AC-a:

 • motiviranje sudionika na ciljan razvoj traženih sposobnosti i vještina
 • dobivanje uvida u trenutnu motiviranost, sposobnosti, vještine, uvjerenja i vrijednosti zaposlenika
 • postizanje dubljeg razumijevanja i objašnjenja traženog profila za posao
 • motiviranje sudionika na ciljan razvoj traženih sposobnosti i vještina
 • procjena razvojnih potencijala zaposlenika
 • analiziranje sistema rada i načina rada sa klijentima (kupcima)
 • saznavanje mogućnosti djelatnika u budućnosti
 • razviti matricu kompetencija određenog radnog mjesta, te na temelju nje vršiti buduće izbore djelatnika i ciljano ih razvijati u skladu sa specifičnim potrebama radnog mjesta.

Assessment centar provodi se u svrhu selekcije, s fokusom na ono što kandidati mogu sada učiniti i eventualnom preporukom za zapošljavanje, dok je svrha Development centra razvoj kandidata, pri čemu je posebna pažnja usmjerena na njihove potencijale i područja za razvoj.