Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Neurolingvističko programiranje (NLP)

Neurolingvističko programiranje (NLP) osnovali su početkom 70-tih godina 20.st. Richard Bandler i John Grinder kao model učinkovite komunikacije.

 

U svom istraživačkom radu spojili su lingvističke i psihoterapijske interese.  Dok su promatrali kako rade uspješni psihoterapeuti, zaključili su da uspjeh terapije manje ovisi o terapijskom pravcu, a više o osobnosti terapeuta. Zato su «modelirali», odnosno promatrali s ciljem oponašanja, osnivača američke hipnoterapije Miltona Ericksona, osnivača Gestalt psihoterapije Fritza Pearlsa, osnivačicu sistemski i razvojne orijentirane obiteljske terapije Virginiju Satir te filozofa i terapeuta Gregorya Batesona.

NLP predstavlja skup zaključaka nastalih praćenjem rada tih i drugih uspješnih ljudi, posebice na području komunikacije.

 

Danas NLP primjenjujemo u širokom rasponu-od rada na sebi i unaprijeđenja međuljudskih odnosa do učinkovitije poslovne komunikacije.

 

Također, NLP je priznata psihoterapeutska metoda koja se naziva NLPt.

 

Za međunaordno priznatu edukaciju za sve stupnjeve NLP-a kliknite na www.ha-nlp.com i www.nlp-akademija.com .