Uspjeh počinje na radnom mjestu!

trening: Prodajne vještine

Prodajne vještine definiramo kao efikasan utjecaj na kupca. U današnje zahtjevno vrijeme konkurentske borbe, izuzetno je važno prodaji pristupiti struktuirano. Radna metodologija i tehnike komunikacije čine kombinaciju koja donosi uspeh.

Kome je namijenjen:

 • Prodavačima
 • Voditeljima prodaje
 • Zaposlenima u trgovini i prodajnoj uslužnoj djelatnosti

 

Korist:

Program razvoja prodajnih vještina je struktuiran način rada sa ukupnom bazom kupaca te sistematiziran prema svakoj pojedinoj prodajnoj posjeti i radu prije, tijekom i nakon posjete. Usvajanjem programa polaznik unapređuje vještine analize i plana te prodajne sposobnosti.

Ciljevi razvojnog programa:

 • povećanje efikasnosti rada u prodajnom timu
 • standardiziranje prodajnog modela rada na svim razinama prodajne organizacije
 • veće kompetencije zaposlenih, pojedinačno i po timovima.

 

Navedeno vodi prema većoj efikasnosti rada tj. podizanju rezultata prodaje zahvaljujući kvalitetnijim i bolje usmjerenim radnim aktivnostima.

Sadržaj:

 • Uvod, ciljevi
 • Razvoj tržišta, zahtjevi posla
 • Analiza (SWOT, 4P)
 • Opis posla, radni model
 • Prodajni model – grupni radovi
 • Prodajni razgovor – faze, vježbe
 • Analiza kupčevih očekivanja, vježba
 • Argumenti prema kupcu
 • Borba s prigovorima
 • Zaključak
 • Role-play