Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Poslovno odijevanje

1.UVOD

Prvi dojam koji ostvarujemo prilikom poslovnih kontakata ima presudan utjecaj na ishod i uspješnost našeg poslovanja. Radeći dugi niz godina na osmišljavanju i dizajniranju kolekcija poslovne odjeće, veliki broj klijenata, svojim pitanjima, potaknuo je naše kolege na kreiranje radionice koja bi dala odgovore na pitanja: što odjenuti za pojedine prilike, što komuniciramo odjećom, kako prepoznati kvalitetu odjeće i kako se ispravno odjenuti za pojedine poslovne prilike? Odgovore na ova i slična pitanja pronaći ćete u ovoj radionici kroz interakcijski pristup svakoj temi. Tematski su namijenjene menadžerima i poslovnim tajnicama te svima onima koji žele izgraditi ili unaprijediti svoj poslovni Stil.

2. CILJ

Cilj edukacije je :

  • upoznati se s elementima i pravilima poslovnog odijevanja
  • prepoznati kvalitetne odjevne predmete i naučiti ih uspješno kombinirati
  • upoznati se sa svakim odjevnim predmetom i njegovim performansama
  • osvijestiti da se prema odijevanju treba odnositi kao prema ulaganju
  • uz preporuku stručne osobe saznati gdje se mogu pronaći kvalitetni odjevni predmeti i modni dodaci

3. METODOLOGIJA

Radionice su koncipirane radom u malim grupama ( do 7 osoba ) i osiguravaju individualan pristup svakome polazniku. Kombinacija su predavanja i praktičnog rada te razmjene iskustava i diskusija na zadanu temu. Naglasci i teme se prethodno usaglašavaju s korisnicima, posebno ako se radi o tvrtci koja već ima ili želi kreirati određen kodeks odijevanja. Nakon svake obrađene cjeline slijedi praktični dio u kojem se polaznicima omogućava da, kroz vlastite primjere i primjere grupe, usvoje praktična znanja koja će moći lako primjeni u svakodnevnom životu i radu. Ujedno se klijentima omogućava i VIP tretman, personaliziranog pristupa, te se koncepcija prilagođava klijenovim željama i potrebama.