Uspjeh počinje na radnom mjestu!

PROAGO – polaznici o nama

________________________________________________________________ Tijekom našeg višegodišnjeg rada, dobili smo mnoge pozitivne usmene i pismene komentare i pohvale naših polaznika treninga na raznim pozicijama, kao i menadžera uključenih u raznim projektima. Ovdje navodimo samo neke od utisaka koje smo dobili u posljednje vrijeme… 10.2013. „Dragi Saša,...

Mišljenja 3S klijenata

Mišljenja 3S klijenata

DeLaval International Olof Gertz, direktor odjela za ljudske resurse, DeLaval : Vodeća svjetska kompanija mora kontinuirano raditi na svom napretku. Ako to ne činite, prestajete biti broj jedan. Da bismo omogućili trajni napredak, moramo znati svoje jake i svoje slabe strane i moramo znati gdje se napredak može i treba ostvariti. Naglasak je na riječi...